RTS EPD -ympäristöseloste esittää luotettavasti rakennustuotteiden ympäristövaikutukset.

Kysyntä kestävän kehityksen vaatimukset täyttäville kiinteistöille kasvaa. Tässä apuna sekä olennaisena tiedon lähteenä toimivat kolmannen osapuolen verifioimat EPDt.

RTS EPD on ympäristöseloste, jossa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset. Niiden laskenta tehdään elinkaarianalyysillä (LCA) tuotteen koko elinkaaren ajalta. Tuotteen ympäristövaikutukset on siis koottu ja laskettu raaka-ainehankinnasta aina loppusijoitukseen saakka.

Elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat tärkeitä kriteereitä rakennusmateriaalien valintoja tehtäessä. Myös rakennusten hiilijalanjäljen laskennan apuna käytetään materiaalien osalta verifioituja ympäristöselostetietoja.

RTS EPD -ympäristöselosteen avulla rakennusurakoitsijat, rakennuttajat ja suunnittelijat ymmärtävät paremmin rakennustuotteisiin ja materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä. RTS EPD -ympäristöseloste on tyypin III ympäristömerkki.

RTS EPD:t ovat vapaaehtoisia ja puolueettomia. Tiedot esitetään EN 15804 standardin mukaisesti. Tällä varmistetaan, että selosteiden tiedot ovat vertailukelpoisia tehtäessä rakennustason tai rakennusosien laskentaa.

Standardin mukaisilla indikaattoreilla kuvataan tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita ovat mm.:

  • ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi hiilijalanjäljen
  • otsonia tuhoavat aineet, jotka ohentavat otsonikerrosta
  • maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, jotka vahingoittavat ekosysteemejä ja rakennettua ympäristöä
  • rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, jotka aiheuttavat happikatoa vesistöissä
  • uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, joka aiheutuu näiden resurssien hyväksikäytöstä.

RTS EPD -ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia eli todentamia. Niissä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi.