Mitä tarkoittaa kolmannen osapuolen todentama seloste?

Kuka tahansa voi laatia ympäristöselosteen tuotteelleen ja esittää selosteessa haluamiaan ympäristötietoja. Kolmannen osapuolen todentamat selosteet on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi. Kolmannen osapuolen todentamia selosteita kutsutaan verifioiduiksi eli todennetuiksi. Verifiointi tapahtuu standardien (EN ISO 14025 ja ISO 21930:2007) mukaisesti hyväksytyn verifioijan toimesta.

Rakennustietosäätiö RTS:ssä hyväksytään selosteita, jotka on tarkastettu kolmannen osapuolen toimesta. Rakennustietosäätiö RTS julkaisee kaikkien hyväksyttyjen verifioijien tiedot nettisivuillaan, joten yrityksellä on mahdollisuus valita verifioijalistasta haluamansa verifioija.

Kuka voi verifioida RTS EPD:n? 

Ympäristöselosteiden verifiointi tapahtuu standardin ISO 14025:2006 mukaan: Verification: confirm, through the provision of objective evidence, that specified requirements have been fulfilled. ISO 14025:2006, kohta 3.9.

Verifiointi on erittäin tärkeä ja vaativa osa ympäristöselosteen laadunvarmistusta. Verifioinnilla, kuten standardissa mainitaan, todennetaan, että kaikki esitetyt tiedot ovat oikeita ja että kaikki selosteelle asetetut vaatimukset on täytetty.

Voit ladata verifiointiin liittyvät dokumentit (mm. projektiraportin pohja) Ladattavat materiaalit-sivulta.