Rakennustiedon hyväksymät selosteet sisältävät kaikki EN 15804 standardissa määritellyt tiedot, jotka löytyvät myös malliselosteesta.

Pääpiirteittäin tiedot ovat seuraavat:

Tuotteen tiedot

 • Tuotekuvaus, Tuotteen ja sen käytön kuvaus, Tuotestandardit, Fysikaaliset ominaisuudet
 • Tuotteiden pääraaka-aineet ja tuoteseloste (ilmoitetaan tehtaalle tuodut)
 • Lista tuotteen sisältämistä REACH SVHC -aineista

Elinkaariarvioinnin laskentaperusteet

 • Toiminnallinen/ilmoitettu yksikkö
 • Tuotevaihe sisältää moduulit A1 (Raaka-aineiden hankinta), A2 (Kuljetukset) ja A3 (Valmistus) ja A4 (Kuljetukset työmaalle) sekä osan C ja D uudelleenkäyttö, hyödyntäminen, kierrätys tiedot.

Elinkaariarvioinnin tulokset

 • Ympäristövaikutukset
 • Luonnonvarojen käyttö 
 • Jätekategoriat 
 • Muut ympäristöindikaattorit 
 • Muut ilmoitettavat tiedot (Päästöt maahan, Päästöt pintaveteen, Sisäilmaemissiot)
 • Tekniset lisätiedot (Skenaariot mitä käytetty, auttaa rakennustason arviointia)
 • Käyttö, Tuotteen kuljetus, Hukka työmaalla, End-of-life, Jätteen käsittely, Uudelleenkäyttö 
 • Hyödyntäminen, Kierrätys 
 • Lisätietoja

Lue lisää: EPD-tietojen käyttökohteet