Mihin EPD tietoja tarvitaan?

Ympäristötiedon laatu ja määrä vaihtelee huomattavasti. Ympäristöselosteet takaavat yrityksille luotettavan lähteen rakennustuotteiden ympäristötiedon hankintaan. Kaikki RTS EPD -tunnuksella varustetut selosteet ovat kolmannen osapuolen todentamia. Todentamisella varmistetaan, että tieto on

 • luotettavaa
 • yhdenmukaista
 • rakennustasolla vertailtavissa
 • ajantasaisten standardien mukaista
 • helposti jatkojalostettavissa ja käytettävissä

Ympäristötietoa voidaan käyttää suunnittelun apuna tehtäessä rakennustason vertailua. Sitä tehtäessä on tärkeää ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaari. Tällöin ensisijaisia ympäristöselostetietoja ovat mm. tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ja niihin liittyvät vaatimustasot yhdessä ympäristötietojen kanssa. RTS EPD-tietoja tarvitaan kun selvitetään:

 • tuotteiden sisältämiä haitallisia aineita
 • tuotteiden soveltuvuutta kierrätykseen
 • tuotteiden soveltuvuutta uudelleenkäyttöön
 • tuotteiden soveltuvuutta loppusijoitukseen
 • tuotteiden resurssitehokkuutta
 • tuotteiden materiaalitehokkuutta
 • tuotteiden ja rakentamisen hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia

RTS EPD:ssä esitettyjä tietoja voidaan käyttää mm. RTS-ympäristöluokituksessa sekä tietolähteenä LEED:ssä, BREEAM:ssa ja DGNB:ssä.

Soveltuvatko RTS EPD:t käytettäväksi kansainvälisesti?

Kyllä, RTS EPD:t on laadittu standardin EN 15804, RTS PCR:n ja tuoteryhmäkohtaisten standardien mukaan, joten niitä voi käyttää EU:n alueella. EN -standardi poikkeaa hieman vastaavasta ISO-standardista, joten RTS EPD:t eivät välttämättä kata kaikilta osin tietoa, jota tarvitaan esim. Japanissa ja USAssa. Kuitenkin esimerkiksi LEED v4 hyväksyy myös EN 15804 mukaisen EPD:n.

Rakennustietosäätiö RTS sr:n ympäristöselostetoiminta on auditoitu ECO Platformin toimesta ja täyttää kaikki toiminnalle asetetut vaatimukset.

Missä RTS julkaisee tiedot?

Rakennustietosäätiö RTS sr julkaisee hyväksytyt selosteet omassa hakupalvelussaan. Lisäksi yrityksellä on mahdollisuus julkaista hyväksytty seloste ECO Platformin sivuilla.

Hyväksytyt yrityskohtaiset selosteet voidaan julkaista myös Rakennustiedon RT-tuotetietopalvelussa osana muuta yrityksen tuotetietoa. Urakoitsijan kannattaa hankkia käyttöönsä RT urakoitsijan tuotetieto palvelu. Sillä kootaan Rakennuksen tuoteseloste, jota joissain yhteyksissä kutsutaan myös ”materiaalipassiksi”. Rakennuksen tuoteseloste sisältää rakennushankkeessa käytetyt tuotetiedot ja ympäristötiedot. Rakennuksen tuoteseloste antaa luotettavat lähtötiedot kiinteistön ylläpitoon, huoltoon ja korjaamiseen.