Rakennusmateriaalien ympäristöselosteita voidaan laatia montaa eri käyttötarkoitusta varten.

Rakennustuotteen valmistaja voi tehdä selosteen

 • Yrityksen omaan käyttöön, jotta tiedostetaan tuotteiden ympäristövaikutukset. 
 • Ympäristöseloste voidaan tehdä myös toisia yrityksiä varten, jolloin selosteessa esitetään yritykselle olennaiset tiedot toisten yritysten tiedontarpeen kannalta.
 • Ympäristöseloste voidaan laatia myös kuluttajia varten, jolloin kaikista teknisimmät tiedot voidaan jättää pois ja keskittyä vain kuluttajan kannalta oleelliseen, kuten hiilijalanjälkeen ja energiankulutukseen. Tällöin seloste ei ole standardin EN15804 mukainen.

RTS EPD -ympäristöselosteet laaditaan ensisijaisesti yritysten käyttöön. Selosteet ovat tyypin III ympäristöselosteita, eli niissä esitetään määrällistä ympäristötietoa tuotteen elinkaaresta, jotta saman käyttötarkoituksen täyttävien tuotteiden vertailu olisi mahdollista rakennustasolla. Elinkaariarviointi on tehty standardin EN ISO 14044 mukaan ja EN 15804:ssä määritettyjen rakennussektorikohtaisten täsmennysten mukaan (esim. järjestelmän rajat, modulaarisuus, jne.).

Ympäristöselosteet sisältävät kaiken sen tiedon, mitä EN 15804 -standardin mukaan ympäristöselosteessa täytyy esittää yritysten välisessä viestinnässä. Selosteet voivat olla yhden tai useamman organisaation tuottamia selosteita yhdelle tuotteelle taikka tuoteryhmälle, joka sisältää samankaltaisia tuotteita. Ympäristöselosteessa esitetään mahdollisimman yksinkertaisesti tuotteen tiedot ja laskennalliset ympäristövaikutukset.

Mihin EPD tietoja tarvitaan?

Ympäristötiedon laatu ja määrä vaihtelee huomattavasti. Ympäristöselosteet takaavat yrityksille luotettavan lähteen rakennustuotteiden ympäristötiedon hankintaan. Kaikki RTS EPD -tunnuksella varustetut selosteet ovat kolmannen osapuolen todentamia. Todentamisella varmistetaan, että tieto on

 • luotettavaa
 • yhdenmukaista
 • rakennustasolla vertailtavissa
 • ajantasaisten standardien mukaista
 • helposti jatkojalostettavissa ja käytettävissä

Ympäristötietoa voidaan käyttää suunnittelun apuna tehtäessä rakennustason vertailua. Sitä tehtäessä on tärkeää ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaari. Tällöin ensisijaisia ympäristöselostetietoja ovat mm. tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ja niihin liittyvät vaatimustasot yhdessä ympäristötietojen kanssa. RTS EPD-tietoja tarvitaan kun selvitetään:

 • tuotteiden sisältämiä haitallisia aineita
 • tuotteiden soveltuvuutta kierrätykseen
 • tuotteiden soveltuvuutta uudelleenkäyttöön
 • tuotteiden soveltuvuutta loppusijoitukseen
 • tuotteiden resurssitehokkuutta
 • tuotteiden materiaalitehokkuutta
 • tuotteiden ja rakentamisen hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia

RTS EPD:ssä esitettyjä tietoja voidaan käyttää mm. RTS-ympäristöluokituksessa sekä tietolähteenä LEED:ssä, BREEAM:ssa ja DGNB:ssä.

Soveltuvatko RTS EPD:t käytettäväksi kansainvälisesti?

Kyllä, RTS EPD:t on laadittu standardin EN 15804, RTS PCR:n ja tuoteryhmäkohtaisten standardien mukaan, joten niitä voi käyttää EU:n alueella. EN -standardi poikkeaa hieman vastaavasta ISO-standardista, joten RTS EPD:t eivät välttämättä kata kaikilta osin tietoa, jota tarvitaan esim. Japanissa ja USAssa. Kuitenkin esimerkiksi LEED v4 hyväksyy myös EN 15804 mukaisen EPD:n.

Rakennustiedon ympäristöselostetoiminta on auditoitu ECO Platformin toimesta ja täyttää kaikki toiminnalle asetetut vaatimukset.

Missä RTS julkaisee tiedot?

Rakennustieto julkaisee hyväksytyt selosteet omassa hakupalvelussaan. Lisäksi yrityksellä on mahdollisuus julkaista hyväksytty seloste ECO Platformin sivuilla.

Hyväksytyt yrityskohtaiset selosteet voidaan julkaista myös Rakennustiedon RT-tuotetietopalvelussa osana muuta yrityksen tuotetietoa. Urakoitsijan kannattaa hankkia käyttöönsä RT urakoitsijan tuotetieto palvelu. Sillä kootaan Rakennuksen tuoteseloste, jota joissain yhteyksissä kutsutaan myös ”materiaalipassiksi”. Rakennuksen tuoteseloste sisältää rakennushankkeessa käytetyt tuotetiedot ja ympäristötiedot. Rakennuksen tuoteseloste antaa luotettavat lähtötiedot kiinteistön ylläpitoon, huoltoon ja korjaamiseen.

Lue lisää: EPD:n verifiointi