Kiristyvät tuotteita koskevat ympäristövaatimukset edellyttävät nopeampia tapoja laskea tuotteiden ympäristövaikutuksia. EPD-työkalujen tarkoituksena on vähentää ympäristövaikutusten laskemiseen käytettyä aikaa ja edistää EPD:n laadintaa.

EPD-työkalut antavat valmistajille ympäristövaikutustietoa koko valmistusprosessista loppusijoitukseen saakka. Tarkoituksena on hyödyntää ajantasaista raaka-aineiden ja prosessien ympäristövaikutustietoa. Työkalujen avulla yritys voi esim.

 • Jalostaa tuotekehitysprosessia
 • Kehittää ympäristövaikutuksiltaan parempia tuotteita
 • Vertailla tuotetietoja rakennustasolla ja rakennusosatasolla

Työkalun verifiointi

Työkalujen verifiointiprosessi eroaa yksittäisten selosteiden verifiointiprosessista. Menetelmäohjeen liite appendix A kuvaa eroavuudet. Käytännössä ympäristötyökalun hyväksymisessä tarvitaan seuraavat tiedot:

 • Työkalun kuvaus (soveltuvat tuoteryhmät) ja nimi sekä käyttäjät kuvattuna
 • Työkalun prosessi ja taustatietolähteet kuvattuna
 • Kolme erilaista työkalusta tulostettua malliselostetta (kolme erilaista ääripään selostetta laadittuna)
 • Kolme erilaista verifiointiraporttia täytettynä (työkalu, PRE-EPD ja SAMPLE-EPD (3 kpl))
 • PRE-EPD tulostettuna
 • SAMPLE-EPD (3 kpl) tulostettuna
 • Lokikirja työkalun muutoksista
 • Referenssi-EPD laadittuna
 • Työkalun käyttäjän ja verifioijan kommunikointi esitettynä

RTS EPDt, jotka on laadittu käyttäen EPD-työkalua täytyy täyttää kaikki samat laadulliset vaatimukset kuin EPDt, joissa ei ole käytetty EPD-työkalua apuna.

Työkalun verifiointi tehdään kolmen vuoden välein.

Yksinkertaistettu verifiointiprosessi

Kun ympäristötyökalu on hyväksytty, voidaan jatkossa kaikki hyväksytyllä ympäristöselostetyökalulla laaditut selosteet hyväksyä yksinkertaistetulla verifiointiprosessilla. Tällöin ympäristöselosteen verifioija tarkistaa ainoastaan muuttuneet tiedot. Ympäristöselosteen verifioijan täytyy allekirjoittaa seloste. Työkalulla laadittu seloste on voimassa viisi vuotta verifioinnista.

Hyväksyttyjen työkalujen nimet julkaistaan nettisivujen hakukoneessa. Vuoden 2022 alussa työkaluja on hyväksytty kymmenen kappaletta.