Mikä on RTS PCR ja miten sitä käytetään?

Jotta yritys voisi laatia ympäristöselosteen joko itse tai yhdessä asiantuntijan kanssa, täytyy yrityksen hankkia sekä EN 15804:2019 standardi että menetelmäohje Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisemat ympäristöselosteet (EPD): Laadinnan yleiset ohjeet (RTS PCR). Standardin voi hankkia helposti SFS:ltä ja RTS PCR löytyy Materiaalit-sivulta. Huomioi myös datan laatuun liittyvä standardi (Data quality – EN 15941).

Menetelmäohjeesta (RTS PCR) löytyy kaikki täydentävä ja selittävä tieto, mitä standardista ei löydy. RTS EPD -tietoja ei voi laatia jommankumman mukaan, vaan aina on käytettävä molempia yhdessä. Standardissa on kerrottu perustiedot ympäristöselosteiden laadinnasta, ja RTS PCR:ssä kerrotaan seuraavat asiat, jotka tarvitaan RTS EPD:tä varten:

  • esitettävät informaatiomoduulit A, C ja D sekä lisämoduuli A4 ja niihin liitettävät tiedot
  • lisätiedot tuote-, materiaali- ja energiavirtojen kohdentamisesta
  • lisätietoja uudelleenkäytön, kierrätyksen ja muun hyödyntämisen kohdentamismenettelystä
  • lisätietoja kuljetuksista työmaalle
  • lisätietoja moduulista B6, energian käyttö ja B7, veden käyttö
  • lisätiedot sisäilmaan päätyvistä emissioista ja vaarallisista aineista
  • tuoteseloste

RTS PCR:n tietoja päivitetään tarpeen mukaan. Tietojen päivityksestä ja PCR:n sekä ympäristöselostetoiminnan kehittämisestä vastaa Rakennustietosäätiö RTS:n nimeämä toimikunta PT18 RT EPD.

Lataa menetelmäohje RTS PCR Ladattavat materiaalit -sivulta.

Mikä on malliseloste ja mihin sitä voi käyttää?

Rakennustieto julkaisee RTS PCR:n liitteenä RTS EPD -malliselosteen esimerkkinä selosteesta, josta löytyvät kaikki RTS EPD:ssä vaaditut tiedot. Yritys, joka haluaa laatia ympäristöselosteen, täytyy laatia seloste niin, että siitä löytyvät kaikki malliselosteessa esitetyt tiedot.

Malliselosteessa on esitetty kaikki standardin vaatimat tiedot tuotteen kuvasta yrityksen tietoihin ja allekirjoituksiin saakka. Ympäristöselosteen laatija voi tarkastaa selosteen avulla, että yrityksen selosteessa on mainittu kaikki asiat. Selostemallissa esitetyt tiedot ovat pakollisia ellei toisin ole mainittu.

Lataa EPD malliseloste Ladattavat materiaalit -sivulta.