EPD-verifioijakoulutus 14.12.2022

RTS EDP -ympäristöselosteiden menetelmäohjetta (PCR) on uudistettu ja RTS-ilmastoseloste ollaan lanseeraamassa. RTS EPD verifioijat ovat päteviä myös RTS-ilmastoselosteen verifiointiin. Tule kuulemaan, mikä on uudistunut.

Koulutus järjestetään 14.12.2022 klo 14:00-17:00. Tilaisuus on avoin myös verifioinnista kiinnostuneille.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: jukka.seppanen@rakennustieto.fi