Kaupan oma private label tuote voi saada myös RTS EPD:n

Hiilijalanjäljen merkitys rakennuksille muuttuu pian tärkeämmäksi ja sen laskenta tulee tärkeäksi osaksi rakennuksen suunnittelun prosessia. Osalla tuotteista on jo EPD-seloste, josta löytää tiedot hiilijalanjäljelle ja monelle muulle ympäristöindikaattorille. Yleensä tuotteen EPD on valmistajan, mutta kaupan omat tuotemerkit voivat myös julkaista oman RTS EPD-selosteen, jos valmistajalla on jo voimassa oleva EPD-seloste julkaistuna Rakennustiedolla. 

Kaupan omat tuotemerkit ovat vahvasti läsnä myös rakennustuotteissa. Kun kaupan tuotemerkki ei ole sama kuin valmistajan, valmistajan julkaisema EPD-dokumentti ei silloin kelpaa kaupan oman merkin tuotteen selosteeksi. Tällöin vaihtoehtoina on joko käyttää geneeristä tietoa CO2data.fi- palvelusta konservatiivisuuskertoimineen tai julkaista oman tuotemerkin tuotteelle oma EPD. Jos valmistaja on julkaissut jo Rakennustiedossa oman EPD selosteen ja kaupan tuotemerkki on sama tuote eri tuotenimellä, on mahdollista julkaista myös kaupan oman merkin tuotteelle RTS EPD.  

Käytännössä private labelin EPD selosteessa on varsinaisen valmistajan tuotteen (tai tuoteryhmän) tiedot, toki yrityksen ja valmistajan tiedot kertovat kaupan merkistä ja tuotteen valmistajaa ei yleensä mainita nimeltä. Voimassaoloajat ovat samat kuin varsinaisen valmistajan tuotteen selosteessa, samoin varsinainen tietosisältö ympäristövaikutuksista on sama. Niin kuin muutenkin EPD-selosteilla, dokumentin ulkoasu voi noudattaa yrityksen ilmettä. Koska tiedot perustuvat jo julkaistuun ja verifioituun RTS EPD:hen, private labelin EPD ei vaadi erillistä verifiointia. Kaupan oman tuotemerkin julkaisusta perimme 30 % varsinaisen tuotteen EPD:n julkaisumaksusta. 

Lisätietoja:
epd (a) rakennustieto.fi