Seepsulalla on ensimmäinen Rakennustiedon Ilmastoseloste

Seepsula on suomalainen perheyritys, joka valmistaa Tuusulassa kiviainestuotteita. Tuotteita käytetään monipuolisesti eri käyttötarkoituksissa, kuten piharakentamisessa, talorakentamisessa, teiden rakentamisessa tai hiekoituksessa. Seepsula on panostanut vastuullisuuteen ja minimoinut kiviainestehtaansa ympäristövaikutuksia ja toteuttanut lukuisia ympäristöinnovaatioita, kuten koteloinut murskaimiaan melutason alentamiseksi ja päällystänyt kulkuväyliä ilmanlaadun parantamiseksi. 

Osana ympäristövaikutusten huomioimista Seepsula on saanut sekä EPD-ympäristöselosteen että kaikkien aikojen ensimmäinen Rakennustiedon Ilmastoselosteen kiviainestuotteilleen. Onneksi olkoon!  

Rakennustieto julkaisee kolme ensimmäistä Ilmastoselostetta ilman julkaisumaksua. Vielä tätä kirjoittaessa on jäljellä kaksi ilmaista Ilmastoselostetta.