Luokitustoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen

Luokitus edistää puhtaiden ja hajuttomien ilmanvaihtotuotteiden kehittämistä ja käyttöä.

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus on osa Sisäilmastoluokitus 2018 -kokonaisuutta. Puhtausluokitelluilla ilmanvaihtotuotteilla tarjotaan sisätiloissa oleskeleville entistä parempaa tuloilmaa. Ilmanvaihtotuotteita on puhtausluokiteltu vuodesta 2001 lähtien.

Valmistajat ja maahantuojat voivat halutessaan hakea tuotteilleen ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitusta, jonka myöntää Rakennustieto. Luokitustoiminta on vapaaehtoista eikä perustu viranomaismääräyksiin. M1-merkki on tyypin I ympäristömerkki.

Luokitus on yritys- ja tuotekohtainen

Kaikki luokitellut tuotteet löytyvät hakupalvelusta yritys- ja tuotekohtaisesti sekä Talo 2000 -luokituksen mukaisesti. Mikäli et löydä tuotetta hakupalvelusta yrityksen, tuotteen tai Talo 2000 -luokituksen avulla, sitä ei ole luokiteltu.

M1-luokitustunnusta voi käyttää markkinoinnissaan yritys, jonka tuotteet on hyväksytty M1-luokkaan. Yritys voi käyttää luokitustunnusta vain niiden tuotteiden kohdalla, joille on myönnetty luokitus. Yritykset, jotka eivät ole luokitelleet myymiään tai markkinoimiaan tuotteita, eivät saa käyttää luokitustunnusta. 

Luokitustoimintaa ohjaa ja valvoo Rakennustietosäätiön päätoimikunta Sisäilmasto (PT 17). Siinä ovat edustettuina rakennustuoteteollisuus, rakennuttajat, suunnittelijat, viranomaiset ja muut alan asiantuntijat. Luokitushakemusten käsittely tapahtuu luottamuksellisesti toimikunnan valitsemassa erillisessä luokitustyöryhmässä. Luokitustyöryhmän jäsenet ovat puolueettomia asiantuntijoita. 

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus perustuu seuraavissa asiakirjoissa esitettyihin periaatteisiin:

Luokiteltavat tuotteet

  • Ilmanvaihtokanavat ja niiden osat sekä sulku-, säätö- ja palopellit
  • Ilmansuodattimet
  • Äänenvaimentimet
  • Päätelaitteet

Ilmanvaihtotuotteiden luokituksessa on vain yksi puhtausluokka, M1.