Rakennustieto Oy:lle maksettavat luokitusmaksut 1.1.2022 alkaen.

M1-puhtausluokituksen hakija sitoutuu maksamaan Rakennustieto Oy:lle luokituksesta voimassa olevan hinnaston mukaisen luokitusmaksun. Luokitusmaksu on sama riippumatta hakemustyypistä (uusi-, jatko- tai uusintahakemus). Luokitustunnuksen käyttöoikeuden voimassaoloaika on kolme (3) vuotta luokituksen myöntämisestä.

Yksittäiset tuotteet

  • 1 130 €/tuote
  • 1 060 €/tuote toiselta saman yrityksen samalla kertaa luokiteltavalta tuotteelta
  • 1 020 €/tuote kolmannelta ja sitä seuraavilta saman yrityksen samalla kertaa luokiteltavalta tuotteelta

Tuoteryhmät

Mikäli luokiteltavat tuotteet ovat keskenään hyvin samankaltaisia, voidaan tuotteista muodostaa tuoteryhmä. Tuoteryhmittely ja testattavien tuotteiden valinta tapahtuu ennen testausta, katso lisätietoja sivulta Kuinka haen M1-puhtausluokitusta.

  • 1 370 €/tuoteryhmä (2−3 tuotetta)
  • 1 750 €/tuoteryhmä (4−7 tuotetta)
  • 1 950 €/tuoteryhmä (8 tai useampia tuotteita)

Muut maksut

Kaikkiin luokitusmaksuihin sisältyy yksi luokitustodistus.

  • Luokitustodistuksen kieliversiot 105 €/kpl
  • Rinnakkaistuotenimen lisääminen olemassa olevaan luokitustodistukseen 105 €/tuote + todistusmaksu
  • Tuotteen lisäys olemassa olevaan tuoteryhmään 105 €/tuote + todistusmaksu
  • Todistusmaksu 105 €/kpl

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, alv 24 % lisätään hintoihin. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.