Rakennustiedolle maksettavat ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitusmaksut 1.2.2021 alkaen

Yksittäiset tuotteet

  • 1080 € yhdeltä tuotteelta
  • 1010 € toiselta saman yrityksen samalla kertaa luokiteltavalta tuotteelta
  • 970 € kolmannelta ja sitä seuraavilta saman yrityksen samalla kertaa luokiteltavilta tuotteilta

Tuoteryhmät

Mikäli luokiteltavat tuotteet ovat keskenään niin samankaltaisia, että niiden emissiot voidaan todeta yhdellä mittauksella, tällaisista tuotteista voidaan muodostaa tuoteryhmä. Tuoteryhmittelystä sovitaan luokitustyöryhmän kanssa ennen testausta. 

  • 1300 € yhdeltä tuoteryhmältä (2−3 tuotetta)
  • 1630 € yhdeltä tuoteryhmältä (4−7 tuotetta)
  • 1850 € yhdeltä tuoteryhmältä (8 tai useampi tuote)

Luokitustodistus yhdellä kielellä sisältyy luokitusmaksuun.

  • Lisäkieliversiot 100 € kappaleelta.
  • Rinnakkaistuotenimimaksu on 100 €, ilman todistusmaksua.
  • Tuotteen lisäys tuoteryhmään on 100 €, ilman todistusmaksua.
  • Todistusmaksu on 100 € yhdestä todistuksesta, jossa voi olla useampi tuotenimike (esim. kaikki samaan ryhmään kuuluvat tuotteet).

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. ALV 24 % lisätään hintoihin.

Luokitustunnuksen käyttöoikeuden voimassaoloaika on kolme (3) vuotta luokituksen myöntämisestä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.