Puhtausluokituksen yleiset vaatimukset

Puhtausluokitellun ilmanvaihtotuotteen tulee valmistuksen jälkeen täyttää seuraavat Sisäilmastoluokitus 2018 -asiakirjassa määritellyt yleiset vaatimukset:

  • Puhtausluokiteltu tuote ei saa lisätä terveyden tai viihtyisyyden kannalta haitallisia epäpuhtauksia ilmanvaihtojärjestelmässä eikä tuloilmassa
  • Puhtausluokiteltu tuote ei saa tuottaa tuloilmaan laatua huonontavaa hajua tai kaasumaisia tai hiukkasmaisia epäpuhtauksia.
  • Puhtausluokitellun tuotteen tulee olla helposti puhdistettavissa.

Tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset

Mitattavien vaatimusten täyttyminen varmennetaan testaamalla. Tuotteille on lisäksi asetettu tuoteryhmäkohtaisia erityisvaatimuksia, joiden täyttyminen arvioidaan valmistajan ilmoituksen perusteella.

Erityisvaatimukset on lueteltu hakulomakkeissa. Näytteenotto-, analyysi- ja tuotteiden ryhmittelyohjeet määritetään testausohjeessa. Löydät testausohjeen ja muut materiaalit Ladattavat materiaalit -sivulta.