Luokituksen hakeminen

M1-puhtausluokitusta haettaessa hakija ottaa ensin yhteyttä hyväksyttyyn tutkimuslaitokseen tuotteiden testaamiseksi. Tutkimuslaitos tekee tuotteiden testauksesta mittaussuunnitelman, joka hyväksytään Rakennustietosäätiön luokitustyöryhmässä. Hyväksynnän jälkeen tutkimuslaitos testaa tuotteet. 

Testaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sovitaan suoraan laboratorion kanssa. Testauksen kulut hakija maksaa suoraan testauslaitokselle.

Testautettuaan tuotteensa valmistaja tai maahantuoja voi hakea M1-puhtausluokitusta Rakennustietosäätiö RTS:ltä. Hakemukseen tulee liittää seuraavat dokumentit:

  • testiraportti
  • tuotetiedot 
  • hakulomake täytettynä myös tuoteryhmäkohtaisten erityisvaatimusten osalta.

Luokitusta haettaessa tutkimusselostus ei saa olla yhtä (1) vuotta vanhempi.

Hakemus käsitellään luokitustyöryhmässä

Rakennustietosäätiön luokitustyöryhmä koostuu puolueettomista asiantuntijoista. Kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, käsitellään luokitustyöryhmässä aina luottamuksellisesti. Rakennustietosäätiö ilmoittaa hakijalle luokitustyöryhmän päätöksestä ja lähettää todistukset sähköpostitse. Luokitellut tuotteet julkaistaan sivulla Etsi M1-puhtausluokiteltuja tuotteita.

Luokituksen voimassaolo

Luokitus myönnetään kerralla kolmeksi vuodeksi. Mikäli tuotteen valmistustavassa, koostumuksessa tai muissa ominaisuuksissa ei ole kolmen vuoden aikana tapahtunut muutoksia, voi luokituksen voimassaoloa jatkaa jatkohakemuksella vielä seuraavat kolme vuotta.

Kun tuotteen luokitus on ollut voimassa yhteensä 6 (3+3) vuotta eli sitä on kerran jatkettu jatkohakemuksella, tulee luokitus uusia testaamalla tuote uudelleen. Voit valita hakemuslomakkeessa sinulle oikean vaihtoehdon (uusi, jatko tai uusinta).

Luokitustunnuksen käyttö markkinoinnissa

Luokituksen voimassaoloaikana yrityksellä on oikeus merkitä luokiteltu tuote luokitustunnuksella (M1-merkillä) ja käyttää luokitustunnusta tuotteen markkinoinnissa. Yritykset voivat käyttää luokitustunnusta luokitellun tuotteen markkinoinnissa esimerkiksi tuotteissa, pakkauksissa, tuoteselosteissa ja mainonnassa.

Luokitustunnusta ei saa käyttää markkinoinnissa siten, että se viittaa koko yritykseen tai yrityksen tuotteisiin, joilla ei ole M1-luokitusta. Tunnuksesta ei saa tehdä tarroja, siirtokuvia tai liimattavia merkkejä.

Käyttöoikeuden haltija on velvollinen etukäteen ilmoittamaan Rakennustietosäätiö RTS:lle muutoksista, jotka koskevat tuotteen valmistusmenetelmiä, koostumusta tms., jos muutokset vaikuttavat ominaisuuksiin, joita luokituksen myöntämisperusteet koskevat.