Yritystiedot


  Ei VAT-tunnusta?

  Tilaajan / Hakemusyhteyshenkilön tiedot
  Laskutustiedot


  Erillinen laskutusosoite  Hakemustiedot

  Valitse hakemuksen tyyppi. Huomioithan jatkohakemuksen edellytyksen: tuotteessa tai sen valmistustavassa ei ole tapahtunut muutoksia ensimmäisen 3-vuotisen luokituskauden aikana.
  Lisätietoja eri hakemustyypeistä sekä niiden vaatimasta dokumentaatiosta löydät täältä »

  Hakija maksaa Rakennustieto Oy:lle luokituksesta voimassa olevan luokitusmaksun sekä mahdolliset muut luokituksen myöntämiseen liittyvät maksut.
  Luokitusmaksut »


  Tuotetiedot

  Yksi tuoteUseampia tuotteita

  Tuotteen GTIN-koodi tai valmistajan tuotekoodi on pakollinen tieto. Jos tuotteeseen liittyy useita koodeja, syötä koodit puolipisteellä (;) erotettuna (esim. 1234567890123;9876543210321).

  Talo 2000 -luokitus

  Voit ladata useampia tuotteita täyttämällä oheisen Excel-taulukon ja liittämällä sen mukaan hakemukseen.
  Lataa tuotteiden Excel-pohja tästä. Katso esimerkkejä taulukon täyttämisestä Tästä  Valitse vähintään yksi kieli.


  Erityisvaatimukset

  Valmistajan oma ilmoitus / selvitys vaatimusten täyttymisestä (tarvittaessa erillisenä liitteenä).

  Lue seuraavat kohdat ja hyväksy ne merkitsemällä rasti ruutuun.

  Mahdolliset kanaviston sisäpuoliset eristemateriaalit täyttävät palamattomille rakennusmateriaaleille asetetut vaatimukset ja syttymisherkkyyden Sh1 ja palonlevittämisluokan Pll 1 mukaiset vaatimukset (B-s1,d0) (RakMK E1).Kanavat, kanavaosat, säätö- ja palopellit sekä puhdistusaukot ja -luukut ovat puhdistettavissa Suomessa voimassa olevien rakentamismääräysten tai tyyppihyväksyntäohjeiden ja standardin SFS-EN 12097 mukaisesti.Tuotteiden sisäpintoihin ei kiinnitetä tarroja yms.Kanavat ja kanavaosat kestävät vähintään 10 puhdistuskertaa niille tarkoitettua puhdistusmenetelmää käyttäen ilman, että niiden rakenteessa tapahtuu haitallisia muutoksia. Kanavista ja kanavaosista ei saa puhdistuksen yhteydessä tai sen jälkeen irrota tuloilmaan kuituja enempää kuin 0,01 kpl/cm3 (Ilmanvaihtotuotteiden puhtaustestausohje 2000).Säätö-, sulku- ja palopellit eivät estä kanaviston puhdistamista. Säätöpellit voidaan asettaa takaisin alkuperäiseen säätöasentoonsa puhdistuksen jälkeen. Peltien asento voidaan tarkastaa kanavaa avaamatta.Tuotteiden sisäpuolinen pinta on sellainen, että se ei edistä lian kertymistä niihin. Kanavamateriaalin karheus on alle 1 mm. Halkaisijaltaan 200 mm tai sen alle olevien kanavien ja niiden liitososien saumakohdat eivät ole yli 2 mm korkeita kanavan sisäpuolella. Halkaisijaltaan 315 mm ja sen yli olevien kanavien ja kanavaosien liitososien saumakohdat eivät ole yli 3 mm korkeita kanavan sisäpuolella. Tuotteissa ei ole jäysteitä, jotka voivat vaikeuttaa puhdistamista tai rikkoa puhdistusvälineitä.Tuotteet täyttävät tiiviydeltään standardin SFS 4699 luokan C vaatimukset.Tiivistemateriaaleista ei erity ilmavirtaan terveydelle haitallisia tai ilman laatua huonontavia aineita.Luokitellut tuotteet merkitään siten, että ne erottuvat luokittelemattomista tarvikkeista. Merkintä kestää normaalia kuljetusta, varastointia ja käsittelyä työmaalla.Tuotteet suojataan sisäpuoliselta likaantumiselta tehtaan varastoinnissa ja kuljetusten aikana sulkemalla kanavapäät tai pakkaamalla osat suljettuihin laatikoihin ja suojaamalla kuorma peittämällä tai muilla tavoin. Suojaustekniikat (esim. tulpat) ja varastointilaatikot ovat sellaisia, että ne kestävät kuljetuksessa ja työmaalla vallitsevia olosuhteita sekä useita avaamisia ja sulkemisia. Jos kanavia kuljetetaan sisäkkäin, on niiden ulkopinnan puhtauden sama kuin sisäpinnan. Tuotteista annetaan tuotekohtaiset kuljetus-, säilytys-, asennus- ja huolto-ohjeet, joissa on käsitelty puhtauden kannalta oleelliset asiat.

  Lue seuraavat kohdat ja hyväksy ne merkitsemällä rasti ruutuun.

  Tuotteet täyttävät RakMK:ssa esitetyt vaatimukset (palo, äänenvaimennus)Tuotteen äänenvaimennusominaisuudet tunnetaanTuotteiden pintoihin ei kiinnitetä tarroja yms.Äänenvaimentimessa käytetty reikäpelti tai muu materiaali täyttää luokitusohjeessa esitetyt vaatimukset öljyä vaativille prosesseille 0,3 g/m2 (300mg). Todistus liitetään hakemuksen mukaan.Äänenvaimentimien äänitekniset ominaisuudet, käyttö- ja puhdistusohjeet, nimellisilmavirta sekä mahdolliset käyttörajoitukset ovat saatavilla tuotteen mukana sekä erikseen.Tuotteet täyttävät sisäilmastoluokituksen kohdan 3.2.2.1 mukaiset vaatimukset. Äänenvaimennin ei tuota tuloilman laatua huonontavaa hajua tai kaasumaisia tai hiukkasmaisia epäpuhtauksia.Luokitellut tuotteet merkitään siten, että ne erottuvat luokittelemattomista tarvikkeista. Merkintä kestää normaalia kuljetusta, varastointia ja käsittelyä työmaalla.Tuotteet suojataan sisäpuoliselta likaantumiselta tehtaan varastoinnissa ja kuljetusten aikana pakkaamalla osat suljettuihin laatikoihin ja suojaamalla kuorma peittämällä tai muilla tavoin. Suojaustekniikat ja varastointilaatikot ovat sellaisia, että ne kestävät kuljetuksessa ja työmaalla vallitsevia olosuhteita sekä useita avaamisia ja sulkemisia. Tuotteista annetaan tuotekohtaiset kuljetus-, säilytys-, asennus- ja huolto-ohjeet, joissa on käsitelty puhtauden kannalta oleelliset asiat.

  Lue seuraavat kohdat ja hyväksy ne merkitsemällä rasti ruutuun.

  Tuotteet täyttävät tyyppihyväksyntävaatimuksetSuodatinmateriaalissa ei ole käytetty pölyn sitomiseen tarkoitettuja öljyjä tai biosidejaTuotteiden pintoihin ei kiinnitetä tarroja yms.Suodattimesta ei irtoa haitallisessa määrin kuituja missään olosuhteissa. Kuituja ei saa irrota tuloilmaan enempää kuin 0,01 kpl/cm3 (Ilmanvaihtotuotteiden puhtaustestausohje 2000).Ilmansuodattimen alku- ja vähimmäiserotusastekäyrä, käyttötarkoitus- ja ohjeet, nimellisvirta sekä mahdolliset käyttörajoitukset ovat saatavilla ilmansuodattimien mukana sekä erikseen.Hiukkaserotusaste on määritelty ja tuote voidaan jaotella erotusasteen perusteella luokkiin F5 - F9.Suodattimen vaihtoväli, sähkösuodattimen puhdistusväli, automaattisen puhdistusjärjestelmän toimivuus sekä kuitusuodattimen ympäristöystävällinen hävitysmenetelmä on määritelty.Luokitellut tuotteet merkitään siten, että ne erottuvat luokittelemattomista tarvikkeista. Merkintä kestää normaalia kuljetusta, varastointia ja käsittelyä työmaalla.Tuotteet suojataan sisäpuoliselta likaantumiselta tehtaan varastoinnissa ja kuljetusten aikana pakkaamalla osat suljettuihin laatikoihin ja suojaamalla kuorma peittämällä tai muilla tavoin. Suojaustekniikat ja varastointilaatikot ovat sellaisia, että ne kestävät kuljetuksessa ja työmaalla vallitsevia olosuhteita sekä useita avaamisia ja sulkemisia. Tuotteista annetaan tuotekohtaiset kuljetus-, säilytys-, asennus- ja huolto-ohjeet, joissa on käsitelty puhtauden kannalta oleelliset asiat.

  Lue seuraavat kohdat ja hyväksy ne merkitsemällä rasti ruutuun.

  Ääni- ja virtaustekniset ominaisuudet tunnetaan. Todistus liitetään hakemuksen mukaan.Tuotteiden pintoihin ei kiinnitetä tarroja yms.Päätelaitteessa käytetty reikäpelti, suutinkanavamateriaali tai muu materiaali täyttää luokitusohjeessa esitetyt vaatimukset öljyä vaativille prosesseille 0,3 g/m2 (300mg). Todistus liitetään hakemuksen mukaan.Päätelaitteiden käyttö- ja puhdistusohjeet, nimellisilmavirta sekä mahdolliset käyttörajoitukset ovat saatavilla tuotteen mukana sekä erikseen.Tuotteet täyttävät Sisäilmastoluokituksen (2018) kohdan 3.2.2.1 mukaiset vaatimukset. Päätelaite ei tuota tuloilman laatua huonontavaa hajua tai kaasumaisia tai hiukkasmaisia epäpuhtauksia.Luokitellut tuotteet merkitään siten, että ne erottuvat luokittelemattomista tarvikkeista. Merkintä kestää normaalia kuljetusta, varastointia ja käsittelyä työmaalla.Tuotteet suojataan sisäpuoliselta likaantumiselta tehtaan varastoinnissa ja kuljetusten aikana pakkaamalla osat suljettuihin laatikoihin ja suojaamalla kuorma peittämällä tai muilla tavoin. Suojaustekniikat ja varastointilaatikot ovat sellaisia, että ne kestävät kuljetuksessa ja työmaalla vallitsevia olosuhteita sekä useita avaamisia ja sulkemisia. Tuotteista annetaan tuotekohtaiset kuljetus-, säilytys-, asennus- ja huolto-ohjeet, joissa on käsitelty puhtauden kannalta oleelliset asiat.


  Liitä hakemuksen mukaan ilmanvaihtotuotteiden puhtaustestausohjeessa sekä tuotetyyppikohtaisissa erityisvaatimuksissa vaaditut raportit / selvitykset. Testausohjeen sekä tuotekohtaiset vaatimukset löydät täältä.


  Vakuutan että antamani tiedot ovat paikkansapitäviä, sitoudun luokituksen
  yleisiin sääntöihin
  ja hyväksyn Rakennustieto Oy:n tietosuojaselosteen.