Uusi lisäpalvelu rakennusmateriaalien päästöluokitukseen 

Rakennusmateriaalien M1-luokitus on hyvin toimiva järjestelmä ja sen avulla on Suomessa ja maailmallakin toteutettu parempaa sisäilmaa jo lähes 30 vuotta. Muun muassa EU-taksonomia ja SINTEF-hyväksyntä ovat kuitenkin tuoneet useille rakennusmateriaalivalmistajille uusia dokumentaatiovaatimuksia. Tätä haastetta helpottamaan Rakennustieto on julkaissut uuden vapaaehtoisen, rakennusmateriaalien M1-päästöluokitukseen liittyvän lisäpalvelun.

Rakennusmateriaalin päästöjen raja-arvotarkastelun avulla M1-luokitusta hakeva yritys (tai yritys, jolla on jo M1-luokiteltuja tuotteita) voi halutessaan todentaa esim. EU-taksonomian tai SINTEF:n sisäilmapäästövaatimusten täyttymisen M1-luokitustodistuksen avulla. Koska M1-luokituksen kriteeristön lisäksi tapahtuva päästötarkastelu ei ole relevantti kaikille M1-päästöluokituksen piiriin kuuluville tuotetyypeille, on raja-arvotarkastelu vapaaehtoinen lisäpalvelu, jonka valmistaja voi tilata halutessaan. Raja-arvotarkastelu sisällytetään tuotteen tai tuoteryhmän M1-luokitustodistukseen ja on saatavilla vain suomeksi ja englanniksi. 

Raja-arvotarkastelun sisältävän M1-luokitustodistuksen edut: 

  • kertoo tuotteen olevan testattu ja vähäpäästöiseksi todettu 
  • tarjoaa mm. taksonomiaraportoinnin tarvitseman päästötiedon vakioidussa, yksiselitteisessä ja oikeellisessa muodossa  
  • ilmoitettu päästötieto on puolueettoman kolmannen tahon verifioima 
  • poistaa tarpeen jakaa vaikeaselkoisia testiraportteja ulkopuolisille tahoille 

Tarvittavan raja-arvotarkastelun laajuus riippuu käyttökohteista, joten valittavana on kaksi vaihtoehtoa: 

  1. formaldehydiemissio < 60 µg/m³ ja karsinogeenisten yhdisteiden emissio < 1 µg/m³ 
  1. formaldehydiemissio < 60 µg/m³, karsinogeenisten yhdisteiden emissio < 1 µg/m³ ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) < 300 µg/m³ 

Pääsääntöisesti kaikki uudet M1-testausprotokollan mukaisesti tehdyt testaukset sekä kaikkien voimassa olevien M1-luokiteltujen tuotteiden testaukset käyvät sellaisenaan raja-arvotarkastelun pohjaksi. Raja-arvotarkastelu ei siis vaadi uusia testauksia, mutta sen edellytyksenä on, että olemassa oleva testausraportti sisältää kaiken tarvittavan tiedon ja se on saatavilla. Raja-arvotarkastelun voi tilata sekä osana normaalia luokitusprosessia (eli tehtäessä muutoksia olemassa olevaan luokituspäätökseen tai haettaessa uutta luokitusta tai jatkoa/uusintaa vanhalle luokitukselle) että kesken luokituskauden. Lisätietoja palvelun hinnoittelusta löydät täältä.  

Jos raja-arvotarkastelu tilataan osana normaalia luokitusprosessia, tehdään tilaus hakemuslomakkeen kautta. Raja-arvotarkastelutilauksen mahdollistavat muutokset hakemuslomakkeeseen julkaistaan keskiviikkona 1.2.2023. Jos raja-arvotarkastelu halutaan tilata kesken M1-luokituskauden ilman mitään muutoksia luokituksen sisältöön, ota yhteyttä m1(at)rakennustieto.fi ja toimita seuraavat tiedot: 

  • luokituspäätös, johon raja-arvotarkastelu halutaan lisätä 
  • raja-arvotarkastelun laajuus ja halutut kieliversiot (katso vaihtoehdot edeltä) 
  • testausraportti tai -raportit 
  • laskutustiedot 

Lisätietoja: 

Katri Leino 
tuotepäällikkö, M1-luokitus 
m1(at)rakennustieto.fi