Ympäristöpalveluiden verkkosivut ja hakemuslomakkeet uudistuvat syksyllä 2023 

Rakennustiedon ympäristöpalveluiden eli rakennusmateriaalien päästöluokituksen, ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokituksen, EPD-ympäristöselosteen, Ilmastoselosteen sekä ympäristöluokituksen verkkosivut uudistuvat alkusyksystä 2023, jolloin nykyiset cer.rts.fi-sivut korvautuvat uusilla ymparisto.rakennustieto.fi-sivuilla.

Uudistuksen yhteydessä myös M1-luokitusten, EPD-ympäristöselosteen sekä Ilmastoselosteen hakemuslomakkeet ja -prosessit muuttuvat. Jatkossa M1-luokitushakemukset sekä EPD:n ja ilmastoselosteen julkaisuhakemukset jätetään kirjautuneena hakemusportaalin kautta, jolloin hakija voi myös seurata hakemuksensa etenemistä portaalin kautta. Ohjeet uuden hakemusportaalin käyttöön julkaistaan verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.