Rakennusmateriaalien päästöluokitus: rakennusmateriaalit, kiintokalusteet ja toimistohuonekalut

Rakennustieto Oy:lle maksettavat luokitusmaksut 1.1.2022 alkaen.

M1-luokituksen hakija sitoutuu maksamaan Rakennustieto Oy:lle luokituksesta
voimassa olevan hinnaston mukaisen luokitusmaksun. Luokitusmaksu on sama
riippumatta hakemustyypistä (uusi-, jatko- tai uusintahakemus). Luokitustunnuksen
käyttöoikeuden voimassaoloaika on kolme (3) vuotta luokituksen myöntämisestä.

Yksittäiset tuotteet

• 1 130 €/tuote
• 1 060 €/tuote toiselta saman yrityksen samalla kertaa luokiteltavalta tuotteelta
• 1 020 €/tuote kolmannelta ja sitä seuraavilta saman yrityksen samalla kertaa luokiteltavalta tuotteelta

Tuoteryhmät

Mikäli luokiteltavat tuotteet ovat keskenään niin samankaltaisia, että niiden emissiot voidaan todeta yhdellä mittauksella, voidaan tuotteista muodostaa tuoteryhmä. Tuoteryhmittely ja testattavan tuotteen valinta tapahtuu luokitustyöryhmässä ennen testausta. Tuoteryhmän muodostamista tulee hakea hakulomakkeen kautta, eikä siitä veloiteta erikseen.

• 1 370 €/tuoteryhmä (2−3 tuotetta)
• 1 750 €/tuoteryhmä (4−7 tuotetta)
• 1 950 €/tuoteryhmä (8 tai useampia tuotteita)

Muut maksut

Kaikkiin luokitusmaksuihin sisältyy yksi luokitustodistus.

• Luokitustodistuksen kieliversiot 105 €/kpl
• Rinnakkaistuotenimen lisääminen olemassa olevaan luokitustodistukseen
105 €/tuote + todistusmaksu
• Tuotteen lisäys olemassa olevaan tuoteryhmään 105 €/tuote + todistusmaksu
• Todistusmaksu 105 €/kpl

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, alv 24 % lisätään hintoihin. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.