M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa M1-testausprotokollan mukaisesti ja että tuote on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt M1-luokalle asetetut vaatimukset. M1-luokitusta varten vaadittavat laboratoriotestit on tehtävä Rakennustiedon hyväksymässä laboratoriossa.

Luokituksessa asetetaan vaatimuksia ainoastaan materiaaleista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöille eli emissioille. Ainoa rakennusmateriaalien koostumukseen kohdistuva vaatimus on vaatimus laastien, tasoitteiden ja silotteiden kaseiinittomuudesta. Pehmustetut työtuolit eivät saa sisältää ruiskutettavia homeenestoaineita.

Luokiteltavat tuotteet

Rakennusmateriaalien päästöluokitus on suunniteltu asuin- ja työtiloissa käytettävien rakennus- ja sisustusmateriaalien, kiintokalusteiden ja huonekalujen luokittelua varten.

Pehmustetuille työtuoleille on kehitetty oma kriteeristönsä, joka poikeaa hieman tasomaisten tuotteiden kriteereistä.

Puu, lasi, metalli, luonnonkivi ja keraamiset tuotteet erikoisasemassa

Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan sisätiloja suunniteltaessa voidaan luokan M1 tuotteisiin rinnastaa pinnoittamattomina seuraavat materiaalit:

  • tiili
  • luonnonkivi
  • keraaminen laatta
  • lasi
  • metalli

Testaamattomille materiaaleille ei myönnetä luokitusmerkkiä. Mikäli yritys haluaa käyttää M1-luokkaan rinnastettavan tuotteen yhteydessä M1-luokitusmerkkiä, täytyy tuote testata ja luokitella.

sekä käsittelemättömästä puusta (poislukien kovapuulajit) valmistetut laudat ja hirret, joiden VOC-päästöt voivat kuitenkin olla tuoreena luokan M1 raja-arvoja suuremmat.

Luokituskriteerit

Tutkittavat ominaisuudetLuokka M1Luokka M2
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) [mg/m2h]≤ 0,2≤ 0,4
Yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) emissiot [µg/m3]≤ EU-LCI≤ EU-LCI
Formaldehydin emissio [mg/m2h]≤ 0,05≤ 0,125
Ammoniakin emissio [mg/m2h]≤ 0,03≤ 0,06
EY:n asetuksen nro 1272/2008 luokkiin Carc. 1A ja 1B kuuluvien
CMR-yhdisteiden emissiot [mg/m3] 1
≤ 0,001≤ 0,001
Haju 2hyväksyttävähyväksyttävä

1) ei koske formaldehydiä ja asetaldehydiä,  2) aistinvaraisen arvioinnin tulos  ≥ 0,0  

Pienten (2 m2) ja hyvin pienten pintojen (0,4 m2) emissioita voidaan tarkastella myös mallihuonepitoisuuden avulla (katso taulukko alla). Pieniä pintoja ovat mm. puupalkit, ovet, ikkunat sekä saumauslaastit ja hyvin pieniä pintoja mm. tiivistysaineet.

Luokitusrajat pienille ja hyvin pienille pinnoille – päästöluokka M1

Tutkittavat ominaisuudetLuokka M1
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) [µg/m3] ≤ 20
Yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) emissiot [µg/m3]≤ EU-LCI
Formaldehydin emissio [µg/m3] ≤ 10
Ammoniakin emissio [µg/m3] ≤ 10
EY:n asetuksen nro 1272/2008 luokkiin Carc. 1A ja 1B kuuluvien CMR-yhdisteiden emissiot [µg/m3] 1 ≤ 1
Haju 2 hyväksyttävä

1) ei koske formaldehydiä ja asetaldehydiä,  2) aistinvaraisen arvioinnin tulos  ≥ 0,0  

Luokitusrajat pehmustetuille työtuoleille – päästöluokka M1

Tutkittavat ominaisuudetLuokka M1
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) [µg/m3] ≤ 20
Yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) emissiot [µg/m3]≤ EU-LCI / ≤ 10
Formaldehydin emissio [µg/m3] ≤ 10
Ammoniakin emissio [µg/m3] ≤ 10
EY:n asetuksen nro 1272/2008 luokkiin Carc. 1A ja 1B kuuluvien CMR-yhdisteiden emissiot [µg/m3] 1 ≤ 1
Haju 2 hyväksyttävä

1) ei koske formaldehydiä ja asetaldehydiä,  2) aistinvaraisen arvioinnin tulos  ≥ 0,0

Luokitusta voi hakea pehmustetuille työtuoleille, joiden pintamateriaali on kangasta tai keinonahkaa. Tuolit testataan pintamateriaaliryhmittelyn perusteella. Ryhmittely varmistetaan luokitustyöryhmässä ennen tuolin testausta.

Luokituksessa työtuolit testataan kolmen päivän ikäisenä. Luokkaan M1 kuuluvat testatut tuotteet, joiden epäpuhtauspäästöt täyttävät kolmen päivän tasapainoitusajan jälkeen M1-luokan vaatimukset.

Lisätietoja päällystettyjen toimistotuolien testikäytännöistä ja vaatimuksista:

  • Kankaalle/pintamateriaalille ei saa tehdä homeenestokäsittelyä
  • LCI-arvot µg/m3, kts. EU-LCI Values
  • Tuolin kokoonpanopäivämäärä on ilmoitettava
  • Tuoli kootaan mahdollisimman tuoreista komponenteista

Luokiteltuja tuotteita käytettävä ja huollettava oikein

Luokituksessa ei tarkastella tuotteiden asennuksen aikaisia päästöjä. Työturvallisuuteen liittyvät seikat on tarkistettava valmistajan ohjeista sekä mahdollisesta käyttöturvallisuustiedotteesta (KTT).
Tuotteiden varastoinnissa, asennuksessa ja käytössä tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Luokiteltuja tuotteita tulee käyttää vain niille tarkoitetuissa käyttökohteissa ja käyttöolosuhteissa.

Esimerkiksi kuiviin tiloihin tarkoitettuja tuotteita ei saa käyttää kosteissa tiloissa. Asennettaessa tulee noudattaa valmistajan ohjeita. Pintoja tulee myös huoltaa oikealla tavalla ja niille soveltuvilla tuotteilla. Tuotteiden asennukseen ja käyttöön liittyviä ohjeita saa suoraan tuotteiden valmistajilta tai maahantuojilta. Rakenteiden ja ilmanvaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa tehtyjä virheitä ei voida korjata hyvillä rakennusmateriaaleilla.