Tutkitusti vähäpäästöisiä materiaaleja

M1-luokituksen kriteeristö julkaistiin ensimmäistä kertaa yli kaksikymmentä vuotta sitten, vuonna 1996. M1-luokitus asettaa raja-arvot materiaalien ja kalusteiden orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOCt), formaldehydin ja ammoniakin päästöille, lisäksi arvioidaan tuotteen hajun hyväksyttävyys.

M1-luokitusmerkki tuotteessa kertoo, että tuote ei haise ja että tuote on vähäpäästöinen M1-vaatimusten mukaisesti.

Luokituksen tarkoituksena on edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien ja kalusteiden käyttöä.

Luokitus on yritys- ja tuotekohtainen

Kaikki luokitellut tuotteet löytyvät hakupalvelusta yritys- ja tuotekohtaisesti sekä Talo 2000 -luokituksen mukaisesti. Mikäli et löydä tuotetta hakupalvelusta yrityksen, tuotteen tai Talo 2000 -luokituksen avulla, sitä ei ole luokiteltu. Hakupalveluun on laitettu kaikki ne rakennusmateriaalit, kalusteet ja ilmanvaihtotuotteet, joille on myönnetty luokitustunnus.

M1-luokitustunnusta voi käyttää markkinoinnissaan yritys, jonka tuotteet on hyväksytty M1-luokkaan. Yritys voi käyttää luokitustunnusta vain niiden tuotteiden kohdalla, joille on myönnetty luokitus. Luokitustunnuksen käytöstä on annettu tarkemmat ohjeet M1-luokituksen yleisissä säännöissä. Yritykset, jotka eivät ole luokitelleet myymiään tai markkinoimiaan tuotteita, eivät saa käyttää luokitustunnusta.

Luokitustoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen

Maahantuojat ja valmistajat voivat halutessaan hakea tuotteilleen rakennusmateriaalien päästöluokitusta, jonka myöntää Rakennustietosäätiön luokitustyöryhmä. Luokitustoiminta on vapaaehtoista, eikä perustu viranomaismääräyksiin.

Suomen Rakennuttajaliitto RAKLI, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Suomen Konsulttitoimistojen Liitto SKOL suosittelevat jäsenilleen luokituksen käyttöönottamista rakentamisen laadun edistämiseksi.

Luokitukset myöntää Rakennustieto

Luokitustoimintaa ohjaa ja valvoo Rakennustietosäätiö RTS sr:n päätoimikunta Sisäilmasto (PT 17). Siinä ovat edustettuina rakennustuoteteollisuus, rakennuttajat, suunnittelijat, viranomaiset ja muut alan asiantuntijat.

Luokitushakemusten käsittely tapahtuu päätoimikunnan alaisessa erillisessä puolueettomassa luokitustyöryhmässä.

Sisäilmastoluokitus 2018

Rakennusmateriaalien päästöluokitus on osa Sisäilmayhdistys ry:n kehittämää laajempaa luokituskokonaisuutta. Sisäilmastoluokitus julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1995 nimellä Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus ja sitä on sen jälkeen uudistettu vuosina 2001, 2008 ja 2018.

Sisäilmastoluokitus 2018 (LVI 05-10627, KH 27-00659, SIT 05-610148 ja Ratu 443-T) palvelee rakennus- ja taloteknistä suunnittelua ja urakointia sekä laite- ja materiaalivalmistusta rakennettaessa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia.

Missä M1-luokitellut tuotteet julkaistaan?

Rakennustieto julkaisee M1-luokitellut tuotteet omassa hakupalvelussaan. Hyväksytyt yritys- ja tuotekohtaiset tiedot voidaan julkaista myös Rakennustiedon RT-tuotetietopalvelussa osana muuta yrityksen tuotetietoa. Mikäli urakoitsijalla on käytössään RT urakoitsijan tuotetieto, siirtyvät kaikki tuotetiedot yhteen paikkaan.

Lisää tietoa sisäilma-asioista: