Mikä on Rakennustiedon Ilmastoselosteen menetelmäohje (PCR) 

Jotta yritys voi laatia Rakennustiedon Ilmastoselosteen joko itse tai yhdessä asiantuntijan kanssa, täytyy laatijalla olla käytettävissä Rakennustiedon Ilmastoselosteen menetelmäohjeen lisäksi standardi EN 15804:2019. Lisäksi käytössä pitää mahdollisesti olla muita menetelmäohjeessa ja EN 18504 -standardissa mainittuja EN-standardeja. Standardit voi hankkia SFS-kaupasta. Rakennustiedon Ilmastoselosteen menetelmäohje (PCR) löytyy Materiaalit-sivulta

Rakennustiedon Ilmastoselosteen menetelmäohjeesta (PCR) löytyy kaikki täydentävä ja selittävä tieto, mitä standardista ei löydy, kuten hiilikädenjäljen ja materiaaliselosteen tiedot. Rakennustiedon Ilmastoselosteessa noudatetaan EN 15804 -standardia niissä asioissa, jotka on sisällytetty selosteeseen. Rakennustiedon Ilmastoselosteeseen ei tule kaikkia ympäristöindikaattoreita, joita standardin mukaan tehtynä EPD-ympäristöselosteeseen tulisi. Menetelmäohjeessa on kerrottu, mitkä standardin asioista sisällytetään mukaan. Rakennustiedon Ilmastoselosteen laadinnassa on aina käytettävä standardia ja menetelmäohjetta yhdessä. 

Rakennustiedon Ilmastoselosteen menetelmäohje tarkentaa joitakin hiilijalanjäljen laskennan menettelyitä suhteessa standardiin. Lisäksi menetelmäohje kuvaa rakennuslaissa vaadittavien hiilikädenjäljen ja materiaaliselostetietojen laadinnan. 

Menetelmäohjeen tietoja päivitetään tarpeen mukaan. Tietojen päivityksestä vastaa Rakennustietosäätiö RTS:n nimeämä EPD-päätoimikunta. 

Lataa menetelmäohje Materiaalit-sivulta. 

Mikä on malliseloste 

Rakennustieto julkaisee menetelmäohjeen liitteenä Rakennustiedon Ilmastoselosteen malliselosteen esimerkkinä selosteesta, josta löytyvät kaikki Rakennustiedon Ilmastoselosteessa vaaditut tiedot. Yrityksen, joka haluaa laatia Ilmastoselosteen, täytyy laatia seloste niin, että siitä löytyvät kaikki malliselosteessa esitetyt tiedot. 

Malliselosteessa on esitetty kaikki tarvittavat tiedot tuotteen kuvasta yrityksen tietoihin ja allekirjoituksiin saakka. Ilmastoselosteen laatija voi tarkastaa selosteen avulla, että yrityksen selosteessa on mainittu kaikki asiat. Selostemallissa esitetyt tiedot ovat pakollisia ellei toisin ole mainittu. 

Lataa malliseloste Materiaalit-sivulta.