Rakennustiedon Ilmastoselosteita rakennusmateriaaleille voidaan laatia montaa eri käyttötarkoitusta varten. 

Rakennustuotteen valmistaja voi tehdä selosteen 

  • Yrityksen omaan käyttöön, jotta tiedostetaan tuotteiden ympäristövaikutukset. 
  • Tuotetta käyttävien toimijoiden käyttöön, jotka tarvitsevat selosteen tietoja esim. ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen laadintaan 

Rakennustiedon Ilmastoseloste laaditaan yleensä muiden toimijoiden käyttöön. Ensisijainen käyttötarkoitus on ilmastoselvityksen mukainen rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskenta sekä materiaaliselosteen laadinta. Rakennustiedon Ilmastoseloste täyttää rakennuslain ja tulevien asetusten määrittämät vaatimukset hiilijalanjälki-, hiilikädenjälki- ja materiaaliselostetiedoille. Selosteen mukaiset tiedot kelpaavat siis ilmastoselvitykseen ja materiaaliselosteeseen. 

Ilmastoselosteet voivat olla yhden tai useamman organisaation tuottamia selosteita yhdelle tuotteelle taikka tuoteryhmälle, joka sisältää samankaltaisia tuotteita. Rakennustiedon Ilmastoselosteessa esitetään mahdollisimman yksinkertaisesti tuotteen tiedot ja laskennalliset ympäristövaikutukset hiilijalanjäljen- ja hiilikädenjäljen osalta. Lisäksi Ilmastoseloste sisältää materiaaliselosteen mukaiset materiaali- ja alkuperätiedot. 

Soveltuvatko Rakennustiedon Ilmastoselosteeet käytettäväksi kansainvälisesti? 

Rakennustiedon Ilmastoselosteen ensisijainen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman kevyesti kansallisen lainsäädännön edellyttämiä hiilijalanjälki-, -kädenjälki- ja materiaaliselostetietoja. Hyödyntäen kuitenkin standardinmukaista menettelytapaa niiden tietojen osalta, sekä edellyttäen 3. osapuolen verifiointia ja julkaisua. Tällöin tiedot ovat rakennustasolla vertailukelpoisia ja varmennettuja. 

Rakennustiedon Ilmastoselosteen kelpaavuutta kansainvälisesti ei voida taata, koska selosteessa ei ilmoiteta muita EN 15804 standardin edellyttämiä ympäristöindikaattoreita kuin edellä mainittu hiilijalanjälki. Lisäksi hiilikädenjälki- ja materiaaliselostetiedot on määritetty menetelmäohjeessa rakennuslain edellyttämällä tavalla. 

Missä Rakennustieto julkaisee tiedot? 

Rakennustieto julkaisee hyväksytyt selosteet omassa hakupalvelussaan. Hyväksytyt yrityskohtaiset selosteet voidaan julkaista erillisellä julkaisusopimuksella Rakennustiedon RT-tuotetiedossa osana muuta yrityksen tuotetietoa. 

Lue lisää: Rakennustiedon Ilmastoselosteen verifiointi