Mitä tarkoittaa kolmannen osapuolen todentama seloste? 

Kuka tahansa voi esittää haluamiaan ympäristötietoja tuotteestaan. Kolmannen osapuolen todentaman Rakennustiedon Ilmastoselosteen tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi. Kolmannen osapuolen todentamia selosteita kutsutaan verifioiduiksi eli todennetuiksi selosteiksi. Verifiointi tapahtuu standardien (EN ISO 14025 ja ISO 21930:2007) mukaisesti hyväksytyn verifioijan toimesta. 

Rakennustiedossa hyväksytään ainoastaan selosteita, jotka on tarkastettu kolmannen osapuolen toimesta. Rakennustieto julkaisee kaikkien hyväksyttyjen verifioijien tiedot nettisivuillaan, joten yrityksellä on mahdollisuus valita listasta haluamansa verifioijan. 

Kuka voi verifioida Rakennustiedon Ilmastoselosteen? 

Rakennustiedon Ilmastoselosteen verifiointi tapahtuu standardin ISO 14025:2006 mukaan: Verification: confirm, through the provision of objective evidence, that specified requirements have been fulfilled. ISO 14025:2006, kohta 3.9. 

Verifiointi on erittäin tärkeä ja vaativa osa Rakennustiedon Ilmastoselosteen laadunvarmistusta. Verifioinnilla todennetaan, että kaikki esitetyt tiedot ovat oikeita ja että kaikki selosteelle asetetut vaatimukset on täytetty. 

Rakennustiedon Ilmastoselosteen voi verifioida RTS EPD:n verifioijaksi hyväksytyt henkilöt. Tarkemmat tiedot verifiointivaatimuksista ja käytännöistä löytyvät RTS EPD:n verifiointisivulta