Rakennustiedon Ilmastoseloste sisältää kaikki EN 15804+A2 -standardissa esitetyt hiilijalanjäljen GWP-indikaattorit. Ne on esitetty myös malliselosteessa.  

Pääpiirteittäin tiedot ovat seuraavat: 

Tuotteen tiedot 

  • Tuotekuvaus, Tuotteen ja sen käytön kuvaus, Tuotestandardit, Fysikaaliset ominaisuudet 
  • Tuotteiden pääraaka-aineet ja tuoteseloste (ilmoitetaan tehtaalle tuodut) 
  • Lista tuotteen sisältämistä REACH SVHC -aineista

Elinkaariarvioinnin laskentaperusteet 

  • Toiminnallinen/ilmoitettu yksikkö 
  • Tuotevaihe sisältää moduulit A1 (Raaka-aineiden hankinta), A2 (Kuljetukset) ja A3 (Valmistus) ja A4 (Kuljetukset työmaalle) sekä osan C ja D uudelleenkäyttö, hyödyntäminen, kierrätys tiedot. 

Elinkaariarvioinnin tulokset 

  • Ympäristövaikutukset 
  • Tekniset lisätiedot (Skenaariot mitä käytetty, auttaa rakennustason arviointia) 
  • Käyttö, Tuotteen kuljetus, Hukka työmaalla, End-of-life, Jätteen käsittely, Uudelleenkäyttö  
  • Hyödyntäminen, Kierrätys  
  • Lisätietoja 

Lue lisää: Rakennustiedon Ilmastoselosteen käyttökohteet