RTS-ympäristöluokitus on työkalu kokonaisvaltaiseen kiinteistöjen ylläpitoon ja käyttäjien hyvinvointiin.

Musiikkitalo osallistui RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen kriteeristön kehitystyöhön pilottihankkeena. Osana pilotointia kohteelle myönnettiin RTS-ympäristöluokituksen sertifikaatti 24.10.2019.
Voit katsoa muiden sertifioitujen kohteiden videot Materiaalit-sivulla.

RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö olemassa oleville toimisto- ja palvelurakennuksille jakautuu kahteen osaan 1) Kriteeristö kiinteistöjen ylläpitoon ja turvallisuuteen 2) Kriteeristö kiinteistöjen käyttäjille. Kiinteistön ylläpidon kriteerit kannustavat energiatehokkuuden, esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseen sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kiinteistöjen käyttäjille tarkoitetut kriteerit edistävät työntekijöiden hyvinvointia ja työympäristön ympäristövastuullisuutta.

Kiinteistöjen ympäristövastuullisuuden parantamisella ja työympäristöjen kohentamisella tavoitellaan myös taloudellisia säästöjä. Vähentämällä kiinteistöjen energiankulutusta säästetään sekä ympäristöä että kustannuksia. Luomalla toimivia ja viihtyisiä työympäristöjä parannetaan tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun kriteeristöjä käytetään samanaikaisesti, sillä esim. käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset ovat kriteeristössä vahvassa roolissa. Kiinteistön osalta pääteemat ovat ylläpito, ympäristövaikutukset ja sisäilmaston laatu. Käyttäjän osalta pääteemat ovat ympäristövastuu ja työhyvinvointi.

RTS-ympäristöluokituksen kriteerienjulkistustilaisuuden 24.10.2019 avannut Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäki tähdensi, että ”RTS-ympäristöluokitus soveltuu monipuolisen sisällön lisäksi Helsingin kaupungin tarpeisiin hyvin, ja kaupunki tulee varmasti käyttämään tätä hyväkseen sillä sekä hyvä sisäilma että työntekijöiden hyvinvointi ovat Helsingille keskeisiä strategisia tavoitteita”.

Julkistustilaisuudessa esiteltiin neljä ensimmäistä sertifioitua kiinteistöä: Musiikkitalo, Ateneumin taidemuseo, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus sekä Senaatin Lintulahdenkuja 4:n kiinteistö. Pilottikohteiden videot löytyvät kohdasta Materiaalit.

Kriteeristö on kehitetty yhdessä kiinteistö- ja rakentamisalan sekä työhyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää käyttövaiheen RTS-ympäristöluokituksesta »