Käyttäjätyytyväisyyskysely

Merkittävä osa työympäristön viihtyisyyden huomioinnista perustuu erikseen tehtävälle käyttäjätyytyväisyyskyselylle. Mallissa ei velvoiteta juuri tässä esitetyn kyselyn tekemiseen, vaan kysely voi olla osa muuta laajempaa kyselyä ja tiettyjä kohtia voidaan selvittää useammallakin kysymyksellä.

Tämän kriteeristön kannalta on oleellista, että:

 • Kyselyssä kysytään kaikki RTS Käyttövaiheen arvioinnin vaatimat näkökohdat vähintään yhdellä kysymyksellä. Mikäli kyseistä asiaa ei kysytä, ei siitä myöskään voi arvioinnissa saavuttaa
 • Kyselyssä on käytetty asteikkona Berkleyn mallia ((+3) – 0 – (-3)) tai siihen suhteutettavissa olevaa arviointia.
 • Arviointi perustuu tyytymättömien prosentuaaliseen osuuteen, jonka raja vaihtelee hieman kriteereittäin (yleisesti korkeintaan 20%, mutta akustiikan osalta 30% ja valaistuksen 15% perustuen toteutettujen käyttäjätyytyväisyystutkimusten saavutettuihin tasoihin. Tyytyväisiksi huomioidaan siis tyytyväiset ja neutraalisti suhtautuvat.
 • RTS Käyttövaiheen kyselyn tulee sisältää vähintään seuraavat aihealueet:
  Sisäilmaston laatu
  − Kesäajan lämpöolosuhteet
  − Talvikauden lämpöolosuhteet
  − Vetoisuus tiloissa
  − Sisäilman laatu
  − Hajut
  − Tilojen välinen ääneneristävyys
  − Tila-akustiikka
  − Valaistuksen laatu
  Muut työympäristön viihtyisyyden kohdat
  − Siivouksen laatu
  − Työympäristön viihtyisyys

Käyttäjäkysely työmatkustamisesta

Kriteeristössä matkustaminen jaetaan kahteen ryhmään, jossa tässä arvioidaan työmatkustamista eli kodin ja työpaikan välistä liikennettä. Erikseen terminä käytetään työasialiikennettä, joka kuvaa työn suorittamiseen liittyvää matkustamista, jonka hiilijalanjälkeä yritys voi arvioida matka- ja kilometrikorvauksiin perustuen.

Työmatkaliikenteen eli työntekijöiden kodin ja työpaikan välisen liikenteen ekologisuutta arvioidaan käyttäjäkyselyyn perustuen. Arvio ei perustu suoraan liikkumisen hiilijalanjälkeen vaan liikkumistapaan seuraavilla kertoimilla:

 • 0 Liikkuminen yksin omalla autolla
 • 0.25 Liikkuminen kimppakyydillä tai ekologiselle (alle 110 g/km) ajoneuvolla
 • 0,5 Liikkuminen julkisella liikenteellä
 • 1 Työmatkaliikunta (pyöräily, kävely, juoksu tmv.)

Työmatkaliikenteen ekologisuutta arvioidaan perustuen tyypillisen kesä- ja talviviikon keskimääräisiä kulkutapoja, jotka kyselyyn vastaaja ilmoittaa.

Matkustuskysely

 • matkustamistapa työpaikalle kesäkaudella
 • matkustamistapa työpaikalle talvikaudella
 • työmatkan pituus km (ei käytetä tarkastelussa, mutta mahdollistaa hiilijalanjäljen laskennan)

Matkustuskysely tulee kohdistaa kaikille työntekijöille. Vaadittu vastausprosentti kyselyyn tulisi olla vähintään 25%.