Kriteeristöjen käyttö eri rakennustyypeissä

Kriteeristöt on tehty toimitilojen arviointiin. Arviointi perustuu kiinteistön sekä työympäristön (työtilat ja ryhmätyötilat ja luokat) arviointiin ja sovellettavuutta on arvioitu alla olevassa taulukossa. Kriteeristö ei ole sovellettavissa asuinrakennuksiin.

  KiinteistöKäyttäjä Rajoitteet
ToimistorakennuksetSoveltuu Soveltuu rajoitteinVuokralaiskohtainen tarkastelu
Opetusrakennukset
– perusopetus
– ylemmät oppiasteet
Soveltuu Soveltuu    
Opetusrakennukset
– ylemmät oppiasteet
Soveltuu SoveltuuMyös opiskelijoiden palaute
Päivähoito Soveltuu Soveltuu  
Majoitustilat
– hotellit 
Soveltuu Ei sovelluAsiakaspalautteen saaminen haastavaa
Majoitustilat
– asuntolat
– kasarmit
Soveltuu SoveltuuMyös asukkaiden palaute
Kokoontumisrakennukset
– Kirjastot  
– Näyttelytilat ja museot
– Uskonnolliset rak.
– kahvilat ja ravintolat
Soveltuu Soveltuu  
Liikerakennukset Soveltuu Soveltuu rajoitteinEi huomioida vuokrattujen liiketilojen käyttäjäosuutta (valaistus, materiaalit)
Terveydenhoito Soveltuu Soveltuu  
Palveluasuminen Soveltuu SoveltuuMyös asukkaiden palaute
Liikuntayksiköt Soveltuu Ei sovellu  
AsuinrakennuksetEi sovelluEi sovellu  

Erilaiset työtilojen tyypit

Tällä kriteeristöllä arvioidaan käyttäjätyytyväisyyden osalta vain työtilojen ominaisuuksia. Työtilat on jaettu kahteen ryhmään:

Työtilat

  • Työtiloilla tarkoitetaan yksilötyöskentelyyn tarkoitettuja työpisteitä ja -alueita. Tyypilliset työtilat ovat toimistotyötiloja tai niihin verrattavia työskentelytiloja
  • Työtiloiksi lasketaan kaikki yksilötyön tekemiseen tarkoitetut tilat huolimatta niiden luonteesta tai laajuudesta.
  • Majoitustiloista hotellihuoneet lasketaan työtiloiksi

Ryhmätyötilat

  • Ryhmätyötiloilla tarkoitetaan kaikkia tiloja, joissa työn luonne on opetus- tai ryhmätyöluonteinen yksilötyön sijaan
  • Majoitustiloista tuvat ja vastaavat asuntolahuoneet lasketaan ryhmätyötiloiksi

Esimerkkejä tilojen sijoittumisesta eri ryhmiin eri rakennustyypeissä on esitetty alla:

  Työtilat ja majoitustilat Ryhmätyötilat Muut tilat
ToimistorakennuksetToimistotilat, avotoimistot, työhuoneet Neuvottelutilat, luokat, auditoriot, ravintolat, näyttelytilatkäytävät, aulat, keittiötilat, varastot
Opetusrakennukset Opettajien työtilat, hallinnon tilat, terveydenhoitoLuokat, pienryhmähuoneet, avoimet oppimisympäristöt, ryhmätyöskentelyalueet, luentosalit, auditoriot, ruokala, kirjastotLiikuntasali, näyttämötilat, varastotilat, käytävät
PäivähoitoHallinnon tilatKotialueet, liikuntasali, ryhmähuoneet, ruokailutila Eteiset, aulat, kuraeteiset,
MajoitustilatMajoitushuoneet1, toimistotilat, päivystystilat, henkilökunnan työpisteetLuokkatilat, konferenssitilat, konferenssiaulat, ravintolatilat, liikuntatilat, kahviotAulat, allashuoneet, keittiö, henkilöstötilat
Kokoontumis-rakennuksetHenkilökunnan työpisteet2, työhuoneet, työtilat, pukutilat, pajatilatLuokkatilat, neuvottelutilat, ryhmätilat, katsomot, lukusalit, näyttelytilat, kerhohuoneet, kahviotilat, katsomot, kirkkosalit, kerhotilat, seurakuntasalitAulat, lämpiöt, varastot, näyttämö
LiikerakennuksetHallintotilat, henkilökunnan työpisteet2, kassatRyhmätilat, liiketilat, kauppakäytävät, taukotilatVarastot, pienkeittiöt
TerveydenhoitoVastaanottohuoneet3, henkilökunnan työtilat, potilashuoneet, tutkimushuoneetNeuvottelutilat, odotustilat, vastaanottotila, kahviot, kuntoutustilat,Sairaanhoidon erityistilat, potilashuoneet, huoltotilat, käytävät,
PalveluasuminenAsukashuoneet, sellit, päivystystilat, toimistotilat, terveydenhoitotilat Lähioleskelu, kokoontumistilat, ruokailutilat, kirjastot, studiot, majoitushuoneet/tuvatVarastot, käytävät, keittiö, vaatehuolto, saunat, pukutilat, allastilat, pesula
Teollisuusrakennukset Toimistot, kiinteät työpisteet, pajatilat, tutkimustilat, huoltotilatKokoustilat, ravintolatilat, kahvilat Varastotilat, kylmävarastot, käytävät
LiikuntayksikötHallintotilat, valvomotLiikuntatilat, katsomot, kahviot, voimistelusalit, pelikentät, myymälätilatPukuhuoneet, varastot

1 Majoitushuoneen ja asuntolahuoneiden osalta valaistus arvioidaan vain työpisteellä (työpöytä)

2 Henkilökunnan asiakastilojen yhteydessä sijaitsevien työpisteiden osalta ei arvioida akustiikkaa

3 Jos tiloissa on toimintaan liittyviä erityisvalaisimia, kuten tutkimusvalaisimet tai muut lisävalot, arvioidaan valaistusta perusvalaistuksesta ilman lisävalaisimia