RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat rakentaa ympäristövastuullisesti.

Ympäristöluokitusjärjestelmä on kehitetty Suomen oloihin ja siinä huomioidaan suomalaiset olosuhteet, lainsäädäntö ja kiinteistökannan monipuolisuus. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN TC 350 standardit) ja sitoo yhteen alan yhteiset hyvät kotimaiset käytännöt, kuten Sisäilmastoluokituksen, M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja Viherkerroin-menetelmän.

RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö soveltuu uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin sekä käyttötarkoituksen muutoksiin. Kriteeristön ja vaadittujen todistusaineistojen avulla voidaan ohjata kokoluokaltaan ja hanketyypiltään erilaisia hankkeita, kuten opetus- ja päiväkotirakennukset, asuinrakennukset, toimisto- ja liikerakennukset sekä majoitusrakennukset.

Ympäristöluokituksen hakemisesta päätetään työkalun hankinnan yhteydessä. Ympäristöluokitellun hankkeen tunnistaa ympäristöluokitus-merkistä. Ympäristöluokitusmerkin tehtävänä on välittää tietoa siitä, että hankkeelle on tehty kolmannen osapuolen puolueeton tarkastus ja että hanke täyttää sille asetetut vaatimukset. Kun hanke on sertifioitu, hankkeen tiedot ja luokitustaso esitetään tällä sivustolla.

Rakennustietosäätiö RTS:n päätoimikunta PT 20 RTS-ympäristöluokitus ohjaa ja kehittää toimintaa.

Kirjautuaksesi RTS-ympäristöluokituksen työkaluun tarvitset voimassaolevat käyttäjätunnukset. Tilaa käyttäjätunnukset työkaluun täältä >>

RTS-ympäristöluokitusta asuntokohteille käsiteltiin webinaarissa 28.10.2020. Voit tutustua asuinkiinteistöjen RTS-luokitukseen tarkemmin katsomalla yllä olevaan webinaaritallenteen.