Auditoijat ovat Rakennustietosäätiö RTS:n valtuuttamia asiantuntijoita, joilla on oikeus auditoida hankkeita.

Hankkeen auditoija ei voi toimia samassa hankkeessa muussa roolissa (esim. projektipäällikkönä).

RTS järjestää auditoijia varten koulutusta. Koulutuksessa annetaan monipuolisesti auditointitehtävään liittyvää tietoa sekä valmiudet auditointitestin suorittamiseen. Testin läpäisseet pääsevät halutessaan valtuutetuiksi RTS-ympäristöluokitus -auditoijiksi. RTS kutsuu auditoijan hankkeeseen, eikä auditoija voi itse valita auditoitavaa hanketta. Auditointikoulutukseen osallistumisen ehtona on RTS-ympäristöluokituksen perusteet -koulutukseen osallistuminen. Lisätietoja koulutuksesta löytyy ajankohtaista-palstalta.

RTS:n luokitustyöryhmä käsittelee suunnittelu- ja rakennusvaiheen auditointiraportit, vahvistaa saavutetun luokitustason ja sertifioi hankkeen. Sertifioidut hankkeet tälle sivulle. Halutessaan tilaaja voi auditoida myös käyttövaiheen. Viiden tähden hankkeissa käyttövaiheen auditointi on pakollinen.

Suunnitteluvaiheen auditointi voidaan tehdä joko suunnitteluvaiheen jälkeen tai loppuauditoinnin yhteydessä. Kun RTS-ympäristöluokituksen työkaluun on liitetty kaikki tiedot, tehdään auditointi sertifioitaville hankkeille. Pääkäyttäjä ilmoittaa auditoijalle työkalun välityksellä, että suunnitteluvaihe on auditoitavissa. Auditoija tarkastaa liitetyt tiedot työkalussa ja merkitsee ne hyväksytyksi tai pyytää lisätietoja.

Hankkeen päätyttyä pääkäyttäjä ilmoittaa työkalun välityksellä, että koko hanke on valmis auditoitavaksi. Auditoija tarkistaa työkaluun tallennettujen raporttien olemassaolon sekä pisteytyksen. Auditoija hyväksyy raportit tai pyytää lisätietoja.

Lue lisää: Lisätietoa ympäristöluokituksen osapuolille

Sertifioidut rakennushankkeet

Skanska CDF Oy: Aviabulevardi II
Hankkeessa käytetty kriteeristö: Kriteeristö toimisto- ja palvelurakennuksille 2016

Helsingin kaupunki: Lpk Aada ja lp Ida
Hankkeessa käytetty kriteeristö: Arviointikriteeristö toimitila- ja palvelurakennuksille 2018