Hankkeen ohjaus ja pisteytys

Tilaaja seuraa RTS-ympäristöluokituksen työkalusta hankkeen tavoitetason toteutumista. Tarpeen mukaan tehdään päätöksiä RTS-ympäristökonsultin tuella suunnittelu- tai rakennusvaiheen muutoksista, joilla tavoitteeseen päästään.

Projektipäällikkö tarkastaa työkaluun tallennettavia suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tuottamia raportteja ja pisteyttää niitä. Työkalu päivittyy jatkuvasti näyttäen saavutetun tason sen eri osa-alueilla.

Lisäksi työkalun avulla voi tulostaa erilaisia raportteja suunnittelukokouksia varten, kuten työtehtävälista, tavoitteet, toteuma, yhteenvetoraportti jne.

Usein kysytyt kysymykset

Askarruttaviin kysymyksiin voi löytyä vastaus vieressä olevasta dokumentista. Asiakirjaan on koottuna kaikki luokitustyöryhmälle vuosina 2018-2020 kohdistuneet kysymykset sekä niihin annetut vastaukset ja päätökset.

Dokumentti sisältää yleisiä kysymyksiä luokituksesta, kriteerien tulkintaan liittyviä kysymyksiä, hyväksytyt ja hylätyt innovaatiot sekä asuinrakennuskriteeristöön liittyvät kysymykset.