Tervetuloa tarkastelemaan ”Kriteeristö toimisto- ja palvelurakennuksille 2016” -kokonaisuutta otsikkotasolla!

Kriteeristön yleiskatsauksesta selviää käsiteltävät aihealueet kriteereittäin ja niihin liittyvät painoarvot. Kokonaispistemäärä on 100 pistettä, lisäksi on mahdollista saavuttaa 10 lisäpistettä mahdollisista innovaatioista.

Kriteeristössä on pakollisia osa-alueita, jotka on esitetty ohessa vähimmäisvaatimuksina:

LuokitusasteikkoVaatimustaso/pisteetKriteerien vähimmäisvaatimukset
Ei tähtiä0 pistettäei vähimmäisvaatimuksia
1 tähti25 pistettäei vähimmäisvaatimuksia
2 tähteä40 pistettäKosteus (P2.1 ja P2.2) 50%
(työmaan perusvaatimukset)

Sisäilma (S1.1, S1.2) 50% ja (S1.4)
3 tähteä 55 pistettä+ Y2.1 40% (Energiatodistus B-luokka)

+P1.2 75% (TATE toiminnanvarmistus)

+ Y1.1 30% (Hiilijalanjälki säästö 20%)
4 tähteä70 pistettä+ Y1.1 50% (Hiilijalanjälki säästö)
5 tähteä85 pistettä+ Vain käyttöjakson varmennuksen kautta
100 pistettä

PROSESSI

P1.1 Luokitustavoitteen ohjaus ja hallinta

 • 0/100% MAX. 3 PISTETTÄ

Hankkeen ympäristötavoitteiden systemaattisella tarkastuksella suunnitteluvaiheessa perustuen suunnittelu- ja urakka-aineistoon voidaan varmistaa tavoitteen saavuttaminen myös lopputuloksessa.

P1.2 Talotekninen toiminnanvarmistus ja valvonta

 • 0/100% MAX 3 PISTETTÄ

Toteutetaan talotekninen valvonta laajasti järjestelmien välillä ja valmistaudutaan käyttöönottoon jo suunnitteluvaiheessa.

P1.3 Käytön opastus

 • 0/100 % MAX 2 PISTETTÄ

Varmistetaan rakennuksen suunnitellun mukainen käyttö edistämällä sujuvaa tiedonsiirtoa ja opastusta.

P2.1 Kosteusteknisten riskien hallinta suunnittelussa

 • 0/25/75/100%  MAX. 4 PISTETTÄ

Tunnistetaan suunnittelussa kohteen kosteusriskit ja hallitaan riskit varmistamalla suunnitteluratkaisujen toimivuus.

P2.2 Työmaan kosteudenhallinta

 • 0/75/100% MAX. 6 PISTETTÄ

Työmaan aikaisella kosteusteknisten riskien hallinnalla ja laadukkaalla rakentamisella voidaan ehkäistä käytön aikaisia kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia.

P3.1 Työmaan ympäristövaikutukset

 • 0/50/100% MAX 3 PISTETTÄ

Työmaan vaikutusten ja riskien hallinta työmaan aikana.

P3.2 Työmaan puhtaudenhallinta

 • 0/75/100% MAX 2 PISTETTÄ

Minimoidaan järjestelmiin ja tiloihin rakentamisen jälkeen jäävän pölyn määrä toteuttamalla hyvää työmaan pölynhallintaa.


TALOUS

T1.1 Elinkaarikustannukset

 • 0/25/50/75/100%  MAX 3 PISTETTÄ

Elinkaari- ja ylläpitokustannusten huomiointi hankkeessa edistää rakennuksen käytön ajan kustannusten ja ylläpidettävyyden huomiointia suunnittelussa.

T2.1 Kulutuskestävyys

 • 0/100%  MAX 3 PISTETTÄ

Varmistetaan suunnitteluratkaisuin rakennuksen yhteistilojen kestävyys tavanomaista henkilö- ja tavaraliikennettä vastaan.

T2.2 Ylläpidettävyys

 • 0/50/100%  MAX 4 PISTETTÄ

Varmistetaan rakennuksen riittävä huollettavuus, huoltoreitit ja ylläpidon kannalta ongelmallisten ratkaisujen välttäminen

T2.3 Muuntojoustavuus

 • 0/25/50/75/100%  MAX 2 PISTETTÄ

Rakennuksen muunneltavuuden huomiointi SUKE menettelyn mukaisesti.


YMPÄRISTÖ JA ENERGIA

Y1.1 Elinkaaren hiilijalanjälki

 • 0/15/25/30/40/45/55/60/70/75/85/100%  MAX 12 PISTETTÄ

Rakennuksen hiilijalanjäljen kautta mitataan rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen säästöjä suhteessa tavanomaiseen rakentamiseen.

Y2.1 Energiatehokkuus

 • 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100%  MAX 8 PISTETTÄ

Kohteen energiatehokkuuden arviointi perustuen energiatodistuksen mukaiseen arvosanaan.

Y2.2 Energiankäytön mittaus

 • 0/25/50/75/100%  MAX 3 PISTETTÄ

Kattavat kulutusmittaukset erityisjärjestelmien toimintokohtaiset mittaukset mahdollistavat rakennuksen energiankäytön tehokkaan seurannan ja puuttumisen järjestelmien toiminnan ongelmiin.

Y2.3 Tavoitekulutuksen laskenta

 • 0/50/100%  MAX 3 PISTETTÄ

Energiankulutustavoitteiden järjestelmätasoiset tavoitteet antavat konkreettisen odotustason kohteen käytön aikaiselle energiankulutukselle ja yhdessä energiamittaroinnin kanssa nopeuttavat reagointia järjestelmien toiminnan puutteisiin.

Y2.4 Järjestelmien tehokkuus

 • 0/ 100%  MAX 2 PISTETTÄ

Energiatodistuksen ulkopuolisten järjestelmien energiatehokkuus ja ohjaukset vastaavat hyviä käytäntöjä.

Y3.1 Vedenkäytön tehokkuus

 • 0/100%  MAX 3 PISTETTÄ

Varmistetaan teknisten järjestelmien valinnalla, ettei rakennuksessa ole tarpeettoman suurta vedenkulutusta.

Y4.1 Viherrakentaminen ja hulevesien hallinta

 • 0/50/100 %  MAX 2 PISTETTÄ

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja maaperän toiminnan ja kasvillisuuden elinvoimaisuuden turvaaminen ja paikallisten maiseman ominaispiirteiden huomiointi huomioiden hulevesien hallintaan liittyvät rakenteet.

Y4.2 Pyöräilyn ja kävelyn turvallisuus ja suosiminen

 • 0/50/100% MAX 2 PISTETTÄ

Varmistetaan pyöräilijöiden ja kävelijöiden turvallisuus tontilla. Edistetään pyöräilyä ja kävelyä toteuttamalla laadukkaat pyöräsäilytystilat ja sosiaalitilat.


SISÄILMA JA TERVEELLISYYS

S1.1 Lämpöolosuhteet

 • 0/50/100 % MAX 6 PISTETTÄ

Hyvät lämpöolosuhteet vaikuttavat merkittävästi työtehokkuuteen ja jaksamiseen tiloissa.

S1.2 Sisäilman laatu

 • 0/50/100 %  MAX 7 PISTETTÄ

Hyvä sisäilman laatu ja riittävä ilmanvaihto takaavat käyttäjille terveellisen sisäilmaston ja vähentävät rakennusperäisten sairauksien riskiä.

S1.3 Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

 • 0/50/100% MAX 2 PISTETTÄ

Henkilökohtaisiin mieltymyksiin sopivat lämpö- ja valaistusolosuhteet lisäävät joustavuutta ja parantavat käyttäjien tyytyväisyyttä.

S1.4 Materiaalien emissiot

 • 0/100% MAX 3 PISTETTÄ

Sisätiloissa käytettyjen materiaalien päästöjen vähentäminen vähentää käyttäjien kokemia oireita ja herkistymisiä.

S2.1 Luonnonvalon määrä

 • 0/100%  MAX 4 PISTETTÄ

Luonnonvalolla tiloissa on positiivisia vaikutuksia käyttäjiin parantaen muun muassa käyttäjien vireystilaa.

S2.2 Valaistuksen laatu

 • 0/100%  MAX 2 PISTETTÄ

Riittävä valon määrä ja valaistuksen hyvä laatu takaavat turvallisen ja silmiä väsyttämättömän työskentelyn.

S3.1 Tila-akustiikka

 • 0/50/100 %  MAX 3 PISTETTÄ

Hyvä tila-akustiikka takaa luonnollisen toimintaympäristön ja tukee käyttäjän toimintoja.

S3.2 Ääneneristävyys

 • 0/100% MAX 3 PISTETTÄ

Hyvä rakenteiden ääneneristävyys pienentää tiloista toisiin kuuluvia ääniä ja vähentää käyttäjän kokemia häiriöitä.


INNOVAATIOT

I1.1 Innovaatiot

 • 0/20/40/60/80/100 %  MAX 10 PISTETTÄ

Mahdollistetaan luokitussisällön ulkopuolisten innovaatioiden hyväksyntä sekä kriteereihin liittyen vaatimusten selkeän ylityksen palkitseminen.