RTS-ympäristöluokituksen työkalu on sähköinen, LEEDiä ja BREEAMia kevyempi ja Suomen oloihin sopiva työkalu ja sertifiointiohjelma. Työkalu soveltuu erityyppisiin rakennuksiin kuten toimisto- ja liikerakennukset, asuinrakennukset, majoitusrakennukset sekä opetus- ja päiväkotirakennukset. RTS-ympäristöluokituksen työkalulla saat käyttöösi selkeän työkalun ja prosessin, joka ohjaa toimintaa rakennusprosessin aikana.

Kestävän kehityksen ja tehokkuuden huomioimista rakentamisessa arvostavat niin asukkaat, rakennuttajat ja kiinteistön omistajat kuin yhteiskunnalliset päättäjätkin. Luonnonvarojen parempi hyödyntäminen ja kiinteistön alemmat käyttökustannukset toimivat kannustimena panostaa ympäristötekijöihin rakennusten suunnittelussa. Ympäristöluokitustyökalua käyttämällä on helpompi sopia esim. rakennusten energiatehokkuustavoitteista ja ratkaisujen kehittämisestä.

1. Hanki työkalu

Aluksi rakennushankkeen tilaaja hankkii käyttäjälisenssin RTS-ympäristöluokituksen työkalun käyttöä varten. Käyttäjälisenssin avulla kirjaudutaan työkaluun. Työkalussa tutustutaan ympäristölaatuluokituskriteereihin yhdessä kiinteistön omistajan, ympäristökonsultin ja suunnittelijoiden kanssa.

2. Aseta tavoite

Tilaaja määrittelee rakennushankkeelle ympäristölaadun minimitavoitetason sekä ne osa-alueet, jolla minimitaso saavutetaan ja potentiaalin, jolla tavoitetaso mahdollisesti ylitetään. Lisäksi tehdään päätös RTS-ympäristöluokituksen hakemisesta. Kaikki kriteerien tavoitetasot ja painoarvot määritellään RTS-ympäristöluokituksen työkaluun.

Hankkeeseen osallistuvien kanssa käydään läpi vaatimusmäärittelyt tavoitetason mukaisten ratkaisujen laatimiseen.

3. Syötä tiedot

Projektipäällikkö asettaa RTS-ympäristöluokituksen työkalussa tavoitteet kriteerikohtaisesti. Hankkeen aikana tilaaja ja projektipäällikkö seuraavat työkalusta hankkeen tavoitetason toteutumista. Hankkeessa voidaan käyttää apuna ympäristökonsulttia suunnittelu- ja rakennusvaiheen muutosten suunnittelussa.

Projektipäällikkö tarkastaa työkaluun tallennettavia suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tuottamia raportteja ja pisteyttää niitä.

4. Auditoi hanke

Auditoijat, jotka ovat Rakennustietosäätiö RTS:n kouluttamia ja valtuuttamia asiantuntijoita, tarkistavat työkaluun tallennettujen raporttien sisällön sekä pisteytyksen ja päättää hyväksynnästä. Rakennustiedon luokitustyöryhmä käsittelee auditointiraportit ja vahvistaa saavutetun luokitustason ja sertifioi hankkeen. Rakennustieto lähettää todistuksen hyväksynnästä hankkeen omistajalle.

RTS-ympäristöluokituksen työkalu on

  • selkeä menetelmä päättää ympäristötavoitteesta luokituskriteerien avulla
  • varma prosessi niiden osa-alueiden identifioimiseen, joilla haluttuun lopputulokseen päästään
  • jämpti prosessinohjaus, joka vie kohti tavoiteltua lopputulosta, huomioiden kaikkien osapuolien tarpeet
  • menetelmä huolellisen dokumentoinnin toteuttamiseen, mikä lisää tehokkuutta ja lopputuloksen laatua
  • Puolueeton kolmannen osapuolen auditointi tuo läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja varmistaa saavutetun toteutuman.