Ilmastotavoitteet velvoittavat myös olemassa olevaa kiinteistökantaa toimenpiteisiin

Suomen tavoitteena on olla johtava kiertotalousmaa 2025 ja hiilineutraali 2045. Hiilineutraaliustavoitteisiin pääseminen edellyttää toimenpiteitä myös olemassa olevassa
kiinteistökannassa. RTS-ympäristöluokituksen kriteerit olemassa oleville palvelu- ja toimitilakiinteistöille on kohdennettu kaikille kiinteistöille ja kiinteistöjen ylläpitäjille sekä käyttäjille. Kriteeristö on rakennettu yhteistyössä rakennus- ja kiinteistöalan sekä työhyvinvoinnin ja ympäristöasiantuntijoiden kanssa.

Kriteeristön avulla pyritään paremmin johdettuihin ja ylläpidettyihin kiinteistöihin ja toimitiloihin. Sen käytöllä kannustetaan kiinteistöjen ylläpitäjien ja käyttäjien vuorovaikutukseen ja jatkuvaan parantamiseen sekä ympäristövastuullisuuden että sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden osa-alueilla.

RTS-ympäristöluokituksen uusi kriteeristö oli kehitysvaiheessa käytössä neljässä eri pilottikohteessa: Ateneum, MusiikkitaloHanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus ja Senaattikiinteistöjen pääkonttori Sörnäisissä Helsingissä. Auditoijat tekivät kohteissa tarkistuksen ja hyväksyivät tiedot, minkä jälkeen Rakennustietosäätiön luokitustyöryhmä hyväksyi auditointiraportit ja sertifioi kohteet. Kaikki pilottikiinteistöt saivat ensimmäisenä Suomessa RTS-ympäristöluokituksen sertifioinnin.

Ateneumin RTS-ympäristöluokitussertifiointi

Lue lisää aiheesta Maankäyttö-lehdessä julkaistusta artikkelista »

Kaikki Maankäyttö 4/2019 -lehden artikkelit ovat täällä »

Kriteeristön saa tutustuttavaksi lähettämällä viestin osoitteeseen glt (a) rakennustieto.fi.