Käytössä oleville rakennuksille arviointikriteerit

Rakennustiedon ympäristöluokitus (YL) täydentyy olemassa olevien rakennusten arviointikriteeristöillä syyskuussa. Uusien kriteeristöjen käsikirjoitus on valmis ja ne lähtevät lausunnoille perjantaina 9.6. Linkki lausuntomateriaaliin löytyy Rakennustiedon verkkosivuilta Lausunnolla-sivulta >

Rakennustiedon ympäristöluokituksen uudet kriteeristöt Asuinrakennuksille sekä Toimitila- ja palvelurakennuksille keskittyvät rakennusten käytön ja toteutuvien olosuhteiden ympäristösuorituskyvyn arviointiin ja johtamiseen. Rakennustiedon ympäristöluokituksen olemassa olevien rakennusten kriteeristö on sovellettavissa kaikkiin omistus- ja hallintamuotoihin. Käyttövaiheen ympäristöluokitus tarjoaa hyvät työkalut niin rakennusten omistajille sekä haltijoille elinkaaritehokkaaseen toimintaan ja rakennusten käyttäjille työkalun vertailla työ- ja asuinolosuhteita.