Musiikkitalolle RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen sertifiointi

Musiikkitalo on osallistunut RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen kriteeristön kehitystyöhön. Musiikkitalo saavutti luokituksen neljän ensimmäisen kiinteistön joukossa Suomessa. Sertifikaatin luovutti rakennustiedon yliasiamies Markku Hedman RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen kriteerien julkistustilaisuudessa Musiikkitalossa 24.10.2019.

Video Musiikkitalon RTS-sertifioinnista

Musiikkitalo osallistui Rakennustietosäätiön RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen kriteeristön kehitystyöhön pilottihankkeena. Osana pilotointia kohteelle myönnettiin RTS-ympäristöluokituksen sertifikaatti 24.10.2019.

Rakennustietosäätiön julkaisema RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen kriteeristö on uusi työkalu käytössä olevien toimisto- ja palvelurakennusten ympäristövastuun arviointiin. Käyttövaiheen kriteeristön avulla arvioidaan erikseen kiinteistön ylläpidon ympäristövastuuta sekä kiinteistön käyttäjän ympäristövastuuta, työympäristön hyvinvointiin liittyvien tekijöitä ja käyttäjätyytyväisyyttä.

Musiikkitalon osalta kiinteistön ympäristövastuun luokitustaso perustuu aktiivisesti käytettyihin huollon seurantajärjestelmiin, aktiiviseen yhteistyöhön käyttäjien kanssa, systemaattiseen kunnon ylläpitoon, esteettömyyteen, kaukokylmän käyttöön, aktiiviseen tilojen käytön lisäämiseen, kohtuulliseen energiatehokkuuteen sekä suunnitelmalliseen energiatehokkuuden parantamiseen tulevissa korjauksissa. Kohteella on runsaassa käytössä oleva viherkansi, hyvät sosiaalitilat, erinomaiset jätehuoltotilat, erinomainen olosuhdehallinta ja lämpöolosuhteiden hallinta.

Käyttäjän ympäristövastuun osalta käyttäjätyytyväisyys on hyvä siivouksen laatuun ja akustiikkaan. Musiikkitalo käyttäjistä noin neljäsosa tulee töihin pyörällä tai kävellen ja vain 15% omalla autolla. Työtiloissa on laadukas ja käyttäjäsäädettävä valaistus sekä yksilöllisesti säädettävät sähköpöydät.

RTS-ympäristöluokituksen käyttövaiheen sertifiointi antaa Musiikkitalolle selkeän kuvan ympäristövastuun tilanteesta ja konkreettisen luettelon toimenpiteistä, joilla ympäristövastuuta voidaan kehittää. Ympäristöluokitus toimii pohjana Musiikkitalon ympäristövastuun kehittämisessä.

Lisätietoja luokituksesta tarvittaessa antavat:
Kiinteistöpäällikkö Marko Oittinen, Musiikkitalo, marko.oittinen@musiikkitalo.fi
Luokituspäällikkö Laura Sariola, Rakennustieto, laura.sariola@rakennustieto.fi

Lue lisää käyttövaiheen RTS-ympäristöluokituksesta täällä >>