Muutoksia RTS-ympäristöluokituksen rakennushankkeen kriteeristössä

Päätoimikunta PT20 RTS-ympäristöluokitus hyväksyi helmikuussa pitämässään kokouksessa RTS-ympäristöluokituksen rakennushankkeen kriteeristöön liittyvät muutokset.

Muutokset kohdistuvat sekä toimitila- ja palvelurakennuskriteeristöön että asuinrakennuskriteeristöön. Muutokset ovat sisällöltään erilaisia eri kriteeristöissä. Muutokset voidaan ottaa käyttöön meneillään olevissa hankkeissa, ja tiedot on päivitetty RT-ympäristötyökaluun.

Seuraavat muutokset on tehty toimisto- ja palvelurakennuskriteeristöön:

Dokumenttiversio 1.11 – 22.2.2019

  • Y2.1 Energiatehokkuus – energiatehokkuuden vaatimustasoja on laskettu sairaalarakennusten osalta
  • Y2.2 Kulutusmittaukset – poistettu viittaus kumottuun määräyskokoelmaan ja täsmennetty mittausvaatimukset erityisten kuluttajien osalta
  • Y4.2 Pyöräilyn ja kävelyn tukeminen ja turvallisuus – Pyörätelineiden mitoitusvaatimuksia on tarkennettu ja uusi ohjausstandardi lisätty

Asuinrakennuskriteeristöön on tehty seuraavat muutokset:

Dokumenttiversio 1.11 – 22.2.2019

  • 2 Sisäilman laatu, vaatimukset ovat muuttuneet

Lisätietoja:

Laura Sariola
etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi, tel +358 40 832 5750
Luokituspäällikkö, DI
Rakennustietosäätiö RTS sr