Olemassa olevien toimitilojen ja olemassa olevien asuinrakennusten kriteeristöissä tapahtuu

Olemassa olevien toimitilojen kriteeristö 

Olemassa olevien rakennusten RTS-ympäristöluokituksen kriteeristöjen muodostaminen etenee hyvää vauhtia. Vuonna 2019 esiteltyjen Toimitila- ja palvelurakennusten kriteeristön osalta pilot-hankkeet alkavat olla loppusuoralla ja kriteeristön käsikirjoitus etenee hankkeiden mukana. Uuden kriteeristön testausvaiheessa on ollut mukana sekä käyttäjä-omistajia, elinkaarisopimuksen toteuttajia että kiinteistösijoittajia. Tänä vuonna julkaistavan kriteeristön on tarkoitus palvella kaikkia olemassa olevien rakennusten omistus- ja sopimusmalleja.  

Vuonna 2019 julkaistussa kriteeristössä oli omat osionsa kiinteistölle ja käyttäjän toiminnoille. Uudessa kriteeristössä näiden erillisten osioiden asiat yhdistetään ja korostetaan rakennuksen ominaisuuksia. Näin saadaan myös jatkumo hankevaiheen luokituksen saaneille kohteille; muutaman vuoden käytössä olon jälkeen voidaan siirtyä johtamisen, ympäristösuorituskyvyn ja olosuhteiden arviointiin. Nyt luotavat kansallisen RTS-ympäristöluokituksen kriteeristöt olemassa oleville rakennuksille palvelevat loistavasti myös aikaisemmin luokittelemattomia rakennuksia.  

Olemassa olevien rakennusten kriteeristön on tarkoitus palvella rakennusta sen elinkaaren aikana antaen tietoa sen johtamisesta ja ominaisuuksista, toimien palveluntuottajien kilpailutuksen tukena ja antaen rakennuksen käyttäjille kokonaiskuvan rakennuksen ympäristösuorituskyvystä. 

Olemassa olevien toimitila ja palvelurakennusten kriteeristö tulee lausunnoille toukokuun aikana ja uusi kriteeristö on tarkoitus julkistaa elokuun lopulla. 

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan olemassa olevien rakennusten ympäristöluokituksesta pe 31.3. virtuaalisen aamubrunssin muodossa. Ilmoittaudu tilaisuuteen >

Olemassa olevien asuinrakennusten kriteeristö 

Asuinrakennusten käyttövaiheen kriteeristön pilotointi on vielä käynnissä kevään ajan. Tämä kriteeristö on tarkoitus saada lausunnoille elokuussa  ja julkaistua marraskuussa. Asuinrakennusten osalta voidaan vielä ottaa toimijoita uusien kriteereiden testaukseen niin vuokra-asunto- kuin asunto-osakeyhtiöiden osalta.