RTS-ympäristöluokituksen perusteet -koulutus 20.5.2020 – tutustu päivän ohjelmaan

Seuraava RTS-ympäristöluokituksen käyttäjäkoulutus järjestetään 20.5.2020 klo 9–15.30. Koulutus järjestetään etäkoulutuksena. Ilmoittaudu mukaan täällä! Päivän aikana käydään läpi RTS-ympäristöluokituksen kriteerit rakennushankkeille ja tutustutaan työkaluun harjotteiden avulla.

Kurssi selkeyttää RTS- ympäristöluokituksen tavoitteita, saavutettavia pisteitä ja opastaa työkalun tehokkaaseen käyttöön.

Aamupäivällä käydään läpi RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö, roolit hankkeissa ja luokituksen käyttö hankkeen eri vaiheissa. Koulutus on tarkoitettu kaikille tilaajille, rakennuttajille ja suunnittelijoille, jotka osallistuvat RTS-ympäristöluokitusta hyödyntäviin hankkeisiin. Aamupäivä antaa ymmärryksen luokituksen vaatimuksista ja eri tahojen rooleista ja tehtävistä.

Iltapäivällä opetellaan RTS-ympäristöluokituksen työkalun käyttöä sekä tutustutaan työkalun toimintaan ja käytettäviin laskentamalleihin harjoitteiden kautta. Iltapäivän osuus on tarkoitettu syventäväksi osaksi tahoille, joiden tehtävänä on vastata RTS-ympäristöluokituksen hallinnasta hankkeissa ja RTS-ympäristökonsulteiksi pyrkiville. Iltapäivä antaa valmiudet tehokkaaseen RTS-ympäristöluokituksen ohjaukseen hankkeissa.

Koulutuksen hinta on 400€/koko päivä (+ALV 24%). Opiskelijoille tarjoamme koulutuksen veloituksetta.

Mikäli ilmoittautunut joutuu peruuttamaan osallistumisensa, tulee peruutus tehdä viimeistään 1 viikko ennen koulutusta (13.5. klo 9). Osallistujan voi vaihtaa maksutta, mielellään viimeistään 1 päivä ennen koulutusta.

Lisätietoja koulutuksesta: rtsymparistoluokitus@rakennustieto.fi.


Päivän ohjelma:

RTS-ympäristöluokitus – Johdanto

9:00 – 9:10 Johdanto

 • Ympäristöluokituksen tausta, hallinnointi ja vastuutahot
 • Luokituksen kustannukset, myynti, RTS-ympäristökonsultit

RTS-ympäristöluokituskriteerit ja sertifiointi

9:10 – 09:20 RTS-ympäristöluokituksen käyttökohteet

 • Kohdekohtainen soveltuvuus, rakennustyypit ja hanketyypit
 • Soveltaminen erityiskohteisiin

9:20 – 10:20 Kriteeristön sisältö

 • Kriteerit pääpiirteittäin ja kriteerien soveltaminen käytännössä
 • Hyödynnettävät työkalut, ohjeet ja raportit
  • KK-koordinaattorin pätevyys, hiilijalanjälki, energiatehokkuus, viherkerroin, elinkaarilaskenta, muuntojoustavuus
 • Luokitusarvosanan muodostuminen, kriteerien pisteytys ja painoarvot      
  • miten kriteerit valitaan (sisältö) luokitusarvosanoissa
 • Innovaatioiden hakeminen, hyväksytyt ja hylätyt innovaatiot

Tauko

10:30 – 11:10 luokituksen prosessi ja tehtäväkuvat

 • Luokitusprosessi
  • Miten prosessi etenee, mistä lähdetään liikkeelle
  • Auditointi, todentava auditointi ja sertifiointi
 • Vastuutahot, osapuolten roolit
  • Eri osapuolten roolit ja vastuut
  • mihin tilaajan pitää varautua?
  • mihin konsultin ja suunnittelijan pitää varautua (tehtävänkuvat)?

11:10 – 11:20 RTS-ympäristöluokituksen työkalu

 • Työkalun esittely
 • erilaiset raporttipohjat, ohjeet ja raporttimallit

11:20 – 12:20 Lounastauko

RTS-ympäristöluokituksen työkalun käyttö hankkeen ohjauksessa

12:20 – 13:25 Luokituksen käyttö rakennushankkeessa ja tavoitteet

 • Hankkeen eteneminen työkalussa
  • eri vaiheet (suunnittelu, rakentaminen, käyttö)
 • Kriteerikorttien rakenne
 • Hankkeen perustaminen
 • Tavoitteiden asettaminen
  • HARJOITE: tavoitteiden asettaminen hankkeelle
 • Vastuutahot ja vastuiden asettaminen suunnittelualoittain
  • HARJOITE: vastuiden asettaminen hankkeessa

13:25 – 13:40 Tauko

13:40 – 14:45 Hankkeen ohjaus, työkalun käyttö

 • Suunnittelun ja rakentamisen ohjaus
 • Suunnitteluvaiheen todistusaineistot
 • Todisteet rakennusvaiheessa
  • HARJOITE: suunnittelu- ja rakentamisvaiheen todisteiden koonti
 • RTS-ympäristöluokitus, laskentatyökalujen käyttö
  • HARJOITE: kriittisten laskurien käyttöharjoitteet
 • Erilaiset raportit ja niiden käyttäminen seurannassa

14:45 – 15:00 Käyttöönottotarkastukset

 • vastuut ja raporttimallit

15:00 – 15.15 Kommentit, palautteet

15.15 Tilaisuuden päätös

Ilmoittaudu koulutukseen täällä!