RTS-ympäristöluokitus olemassa oleville rakennuksille

RTS-ympäristöluokituksella voi kohta johtaa ja osoittaa myös käytössä olevien rakennusten ympäristösuorituskykyä. Loppuvuoden aikana päivitetään toimitila- ja palvelurakennusten käyttövaiheen luokituskriteeristö ja rakennetaan vastaava kriteeristö myös asuinkerrostalojen luokituksille. Uudet kriteeristöhankkeet toteutetaan testaamalla kriteeristöjen toimivuutta pilottihankkeissa. RTS-ympäristöluokituksen perusta on kotimaisen kira-alan yhteistyössä luodut tavoitteelliset kriteeristöt.  

Käyttövaiheen luokituksessa keskitytään rakennusten ylläpitoon, turvallisuuteen ja tuotettuihin tai koettuihin olosuhteisiin. Käyttövaiheen luokitus toimii johtamisen apuna ja luo vertailtavan ja varmennetun näkymän kiinteistön suoritustasoihin ja kehitysmahdollisuuksiin. Uudet vuokralaiset tai tilojen ostajat saavat luokituksen raportista hyvän kuvan kohteen olosuhteista. Sekä kiinteistöjen omistajat että kiinteistöissä toimivat voivat hyödyntää käyttövaiheen RTS-ympäristöluokituksen tuloksia ja raporttia omien toimien kehittämisessä sekä raportoinnissa. Nyt luotavia käyttövaiheen RTS-ympäristöluokituksen kriteeristöjä voivat hyödyntää niin yksittäisen rakennuksen omistajat kuin isomman kiinteistösalkun haltijat. 

Kesän ja tulevan syksyn aikana Rakennustiedossa aloitetaan kaksi hanketta käyttövaiheen kriteeristöjen luomiseksi. Molemmissa piloteissa on sekä yhteisiä osia että käyttäjäryhmäkohtaisia erityispiirteitä. Pilottihankkeiden kaikki materiaali on kuten RTS-ympäristöluokituksessa muutenkin kohteen omistajan omaisuutta ja hankkeessa syntyvää materiaalia käytetään ainoastaan luokitusprosessin kehittämiseen. Tavoitteena on saada kriteeristöt julkaistua vielä tämän vuoden aikana. 

Asuinkerrostalojen sekä Toimitila- ja palvelurakennusten käyttövaiheen kriteeristöpiloteissa on jo mukana muutamia hankkeita mutta mukaan mahtuu vielä. Mukaan voivat liittyä niin vuokra- kuin omituskerrostalot sekä lähes kaiken tyyppiset palvelusektorin rakennukset. 

Jos haluat mukaan vaikuttamaan joko asuinkerrostalojen tai toimitila- ja palvelurakennusten käyttövaiheen RTS-ympäristöluokituksen pilotointiin ole yhteydessä Petri Jaartoon.

Yhteystiedot

Petri Jaarto
petri.jaarto@rakennustieto.fi 
040 594 1964