Rakennustietosäätiö RTS sr

Rakennustietosäätiö RTS sr on rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja Rakennustiedon omistajayhteisö, joka vastaa koko yhteisön tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä huolehtii yhteiskuntasuhteista. Yleishyödyllisen säätiön tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä ja sen toimintaa ohjaavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennus- ja kiinteistöala on edustettuna 55 järjestön ja yhteisön kautta. 

Säätiö harjoittaa toimialansa tietopalvelutoimintaa ja hankkii suunnitteluohjeilleen eri osapuolien mahdollisimman laajan hyväksynnän. Säätiö laatii lisäksi toimialaansa liittyviä tutkimusohjelmia ja harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa sekä kansainvälistä ja kotimaista yhteistyötä. Säätiö tukee myös toimialansa tiedettä ja taidetta.

Toimikuntatyöskentely

Alan asiantuntemus ja mielipide kuuluviin

Toimikuntatyöskentely edustaa alallaan parasta asiantuntemusta ja samalla laajasti rakennusalan mielipidettä. Tuotetun tiedon laadusta voi näin ollen olla varma – toimikunnissa on satoja asiantuntijoita!

Toimikuntatyöskentely tuottaa tietoa

Rakennustieto voi tuottaa erityisalan tietoa tilanteissa, joissa sitä ei ole ennestään saatavilla tai uudistaa ohjeita lainsäädännön muutosten tms. takia. Tällöin perustamme toimikunnan ja pyydämme asiantuntijoita ottamaan kantaa kyseiseen tilanteeseen. Toiminnassa noudatetaan Rakennustietosäätiön hallituksen hyväksymiä toimikuntatyöskentelyn toimintaperiaatteita.

Toimikuntatyö

Päätoimikunnat ja toimikunnat sekä toimikuntien alaiset työryhmät ja asiantuntijaryhmät tukevat Rakennustietosäätiön käytännön toimintaa.

Päätoimikunnan tehtävänä on ohjata säätiön pysyvän toimintasektorin, laajan tutkimushankkeen tai muun vastaavan toimintakokonaisuuden toimintaa. Päätoimikunta tukee ja seuraa suunnitelmien toteuttamista julkaisijan näkökulmasta. Päätoimikuntien toimikausi on kaksi vuotta. 

Toimikuntia perustetaan suunnitteluohjeiden ja julkaisujen laatimista varten, tutkimushankkeiden ohjaamiseen sekä muihin rajattuihin tehtäviin. Toimikuntaa muodostettaessa pyritään riittävän laajaan asiantuntevuuteen toimikunnan tehtävän vaatimalla tavalla. Toimikuntatyössä on mukana satoja alan asiantuntijoita.

Lue lisää meistä osoitteessa rakennustieto.fi